Hogeschool van Amsterdam

Jaar 1

Propedeuse 

In het propedeusejaar werk je in teamverband aan projecten en verken je het hele spectrum van de communicatiebranche. Deze projecten kunnen per jaar verschillen, maar je werkt altijd aan projecten met echte opdrachtgevers. Tijdens een project krijg je ondersteunende colleges.

Het eerste jaar oriënteer je je breed op het vakgebied. De belangrijkste vakken in de propedeuse zijn Marketingcommunicatie, Corporate Communicatie, Onderzoek en Schriftelijke en Mondelinge Communicatie. Je werkt aan projecten met echte opdrachtgevers.

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Lees hierover meer op de pagina studiebelasting

Het algemene programma loopt door tot in de eerste helft van het tweede jaar. 

Bij Communicatie krijg je diagnostische toetsen voor Nederlands, Engels en rekenen. We beoordelen daarmee of je het juiste niveau hebt. Is dat niet het geval, dan zul je met zelfstudie hard aan de gang moeten. Onder bepaalde voorwaarden bieden wij bijlessen in deze vakken aan.

Let op: vanaf blok 2 in het eerste jaar hanteren we een taalnorm.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 31 augustus 2016