Hogeschool van Amsterdam

Inschrijven en selectieprocedure

AMFI

Schrijf je in op uiterlijk 15 januari 2017 aan de hand van het stappenplan. Omdat er meer aankomend studenten zijn dan opleidingsplaatsen heeft AMFI een numerus fixus: een beperkt aantal plaatsen. Na je verzoek tot inschrijving word je door de opleiding uitgenodigd voor de selectie.

De selectiedagen voor studiejaar 2017-2018 zijn:

 • 10 december 2016
 • 21 januari 2017
 • 11 februari 2017
 • 4 maart 2017

Houd alvast rekening in je agenda met deze data. Na je verzoek tot inschrijving in Studielink ontvang je van de opleiding een uitnodiging voor de selectie. Daarin staat ook hoe je je aanmeldt voor een van deze data.

Let op: email verstuurd vanuit de HvA kunnen in je SPAM terecht komen. Check deze box regelmatig.

De selectie bestaat in ieder geval uit:

 • een online vragenlijst
 • een huiswerkopdracht over je geschiktheid voor de Fashion Industry aan de hand van diverse foto opdrachten
 • een praktijkopdracht die gericht is op geschiktheid voor de afstudeerrichting van je keuze. Deze opdracht zal 2 uur in beslag nemen.
 • een gesprek met een docent over je geschiktheid voor de Fashion Industry. Dit gesprek zal 30 minuten in beslag nemen.
 • tenminste één meerkeuze toets met betrekking tot je brede culturele, economische en maatschappelijke referentiekader. De toets zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen.

Daarnaast maak je kennis met je aanstaande medestudenten en docenten.

AMFI Criteria

 • Kandidaat heeft zich goed voorbereid
 • Kandidaat heeft een realistisch beeld van de opleiding en de beroepsmogelijkheden
 • Kandidaat heeft een goed gevoel voor en kennis van mode en de mode wereld
 • Kandidaat laat een brede culturele en maatschappelijke interesse zien
 • Kandidaat toont een goed visueel inzicht in de uitvoering van de opdrachten
 • Kandidaat is overtuigend in de mondelinge/schriftelijke presentatie

Additionele criteria Fashion & Branding

 • Kandidaat laat creatief talent en denkvermogen in portfolio zien
 • Kandidaat laat originaliteit en creativiteit zien in de uitvoering van de opdrachten

Additionele criteria Fashion & Design

 • Kandidaat laat creatief talent en denkvermogen in portfolio zien
 • Het ontwerpproces bij de gemaakte opdracht en het mode niveau is goed/origineel

Additionele criteria Fashion & Management

 • Kandidaat geeft blijk van een commerciële instelling
 • Kandidaat geeft blijk van verdieping in het maken van keuzes

Hoe groot je kans op plaatsing is, hangt uiteindelijk af van het beschikbaar aantal plaatsen en het aantal studenten dat heeft deelgenomen aan de selectie.

Uiterlijk 4 weken na de selectie dag ontvang je van de HvA de resultaten van de selectie. Elke aankomend student die meedoet aan de selectie krijgt op 15 april 2017 een rangnummer via Studielink.

Het rangnummer is gebaseerd op jouw resultaten van de selectie. Als jouw rangnummer binnen het maximaal aantal plaatsen van 400 valt, ontvang je op 15 april via Studielink ook meteen een plaatsingsbewijs. Je moet je plaatsingsbewijs binnen twee weken accepteren via Studielink.

Heb je een rangnummer hoger dan 400, dan maak je alleen kans op een plaatsingsbewijs als er na 30 april plaatsen vrijkomen. De HvA verstrekt via Studielink plaatsingsbewijzen tot uiterlijk 15 augustus 2017.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 3 oktober 2016