Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Sport, Management en Ondernemen

Je wordt tot deze studie toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-niveau 4-diploma. Daarnaast moet je de toelatingstest met goed gevolg hebben afgelegd en medisch goedgekeurd worden door een onafhankelijk sportarts.

Heb je een havo-diploma met een C&M profiel dan is wiskunde A of B een vereiste. Met een vwo-diploma ben je toelaatbaar met elk profiel. Heb je je havo-diploma behaald vóór 2009 of je vwo-diploma vóór 2010, dan bepaalt de examencommissie van SM&O of je voldoet aan de toelatingseisen.

Heb je een diploma in Sport en Bewegen (S&B) op niveau 4 of CIOS? Dan kun je aanmerking komen voor het versnelde zij-instroomtraject. Het versnelde traject bestaat uit een driejarig programma waarbij het eerste semester speciaal is ingericht voor zij-instromers. Het programma richt zich in het eerste semester voornamelijk op het ontwikkelen van theoretische bagage.

Eisen versneld zij-instroomtraject

  • Als je met SM&O start moet je een CIOS-diploma of Sport en Bewegen niveau 4 in je bezit hebben.
  • Je moet het toelatingsassessment voor dit traject met goed gevolg hebben afgelegd.
  • Voor het zij-instroomtraject hoef je geen fysieke toelatingstest te doen.

Let op! Alleen studenten met een diploma voorzien van een datum voor 1 september worden toegelaten tot de opleiding.

Wil je in aanmerking komen voor de 21+ test schrijf je dan eerst vóór 1 maart op hva.studielink.nl. De opleiding nodigt je uit voor de 21+ test. Deze test vindt plaats medio maart.

Onderdelen 21+ test

  • Nederlands tekstverklaren
  • rekenen/wiskunde
  • project-/operationeel management

Ter voorbereiding op de 21+test ontvang je informatie per e-mail. Vragen? Bel de opleiding via 020-595 3431 (bereikbaar in de ochtend op ma, di, woe en do). Wanneer je voor de 21+ test slaagt, nodigt de SM&O je uit voor de toelatingstest.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma, dan kun je Studentzaken vragen om  je diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is dat van Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau 4 (NT2). Kijk bij diplomawaardering voor meer informatie.

Voor kandidaten met een handicap of chronische ziekte bestaat een aparte procedure voor de toelating van SM&O. Neem voor meer informatie contact op met Luuk Schoenmakers.

Telefoon: 06 211 58 145 of e-mail: l.schoenmakers@hva.nl

Onderdelen toelatingstest

  • een curriculum vitae
  • een motivatiebrief voor opleiding en beroep
  • een test van je fysieke kwaliteiten zoals kracht, snelheid, uithoudingsvermogen
  • talentherkenning op samenwerken, probleemoplossend vermogen en ondernemend zijn

Mocht je in het buitenland wonen, houd er dan rekening mee dat je de toelatingstest in Nederland moet afleggen.

Kosten toelatingstest

De kosten voor deelname aan de toelatingstest zijn € 40,-. Dit bedrag moet je vooraf te betalen. Je krijgt na de inschrijfdatum van 1 maart 2017 een e-mail met daarin een betalingsverzoek en de betalingsgegevens.

Medische keuring

Ben je toegelaten? Dan moet je voordat je met de opleiding start, medisch goedgekeurd worden door een onafhankelijk sportarts bij het Sportmedisch Adviescentrum in Amsterdam. De medische keuring kost circa € 115,-.

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 20 september 2016