Hogeschool van Amsterdam

Meelopen en proefstuderen

Sport, Management en Ondernemen

SM&O organiseert geen meeloop- of proefstudeerdagen. Je bent van harte welkom op de open dag van 5 november 2016. Je kunt dan de sfeer proeven, een rondleiding volgen, voorlichtingsrondes bezoeken, een demonstratie van een sportles bijwonen en deelnemen aan een theorieles. Daarnaast staan studenten uit diverse studiejaren klaar om je vragen te beantwoorden.

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 18 april 2016