Hogeschool van Amsterdam

Onderzoek

Sport, Management en Ondernemen

De faculteit Bewegen, Sport en Voeding heeft een eigen kenniscentrum voor de opleidingen ALO, Sport, Management & Ondernemen en Voeding & Diëtetiek. Hier komen de kennisnetwerken van de drie opleidingen samen.

Kenniscentrum BSV ontwikkelt, vergaart en deelt nieuwe kennis. Het voert praktijkonderzoek uit en is dé plek voor kennisvragen. Ook biedt het kenniscentrum een ruim aanbod voor professionalisering en zorgt het voor vertaling van nieuwe kennis naar de praktijk en naar curricula van de drie opleidingen. Het kenniscentrum beweegt zich met andere woorden tussen onderwijs, onderzoek en praktijk en stimuleert vruchtbare vormen van kruisbestuiving.

Onderzoek SM&O

Onderzoek leren doen is een belangrijk onderdeel van het studieprogramma van SM&O. Het gaat altijd om onderzoek naar een concrete vraag- of probleemstelling uit het bedrijfsleven. De praktijkopdrachten en stages begin je vaak met een onderzoek of analyse. Bijvoorbeeld hoe je de communicatie binnen een organisatie verbetert of een klanttevredenheidsonderzoek uitvoert. 

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 19 september 2016