Hogeschool van Amsterdam

Jaar 3 en 4

Sport, Management en Ondernemen

In het derde jaar werk je aan een eigen onderneming en volg je een minor. In het vierde jaar loop je stage en doe je een afstudeeronderzoek.

In het derde jaar van SM&O staat het thema Ondernemen centraal. De eerste lesweek van blok 1 ga je op ondernemerskamp waar je werkt aan je eigen ondernemingsplan. Daarna werk je in blok 1 en 2 met twee medestudenten aan je eigen onderneming. Je krijgt theoretische vakken die hierbij aansluiten. Ook behaal je in het derde studiejaar je trainer-coachlicentie in een sport naar keuze. 

Minor

In de tweede helft van het derde jaar volg je algemene theorievakken en een minor van een half jaar. Een minor is een keuzeprogramma ter verbreding of verdieping van de studie. Er is sprake van keuzevrijheid, maar ook van instapvoorwaarden per minor.

Voorbeelden minoren

 • Sport en Business
 • Sport Beleid en Bestuur
 • Sport Development (Engelstalig)
 • High Performance Sport (Engelstalig)
 • Master Preparation (deze minor biedt je de mogelijkheid om direct na SM&O te starten met een masterprogramma aan een universiteit)

In het vierde jaar besteed je ongeveer de helft van je studietijd aan je stage en de helft van de tijd aan je afstudeeropdracht.

Voorbeelden van strategische stages en afstudeeropdrachten

 • Vrijwilligersmanagement doen tijdens het EK Atletiek.
 • Marketing en communicatieplan opstellen voor Right to Play.
 • Het opzetten van merkactivatiecampagnes bij House of Sports.
 • De organisatie en uitvoering van evenementen bij Red Bull.
 • Sponsors en subsidie werven voor ontwikkelprojecten ten behoeve van sportstimulering.

Thema's Vakken
Ondernemen
 • Organisation & Accounting 
 • Financieel Management
 • Marketing
 • Ondernemersplan schrijven
Sport
 • Trainingsleer 
 • Sportcoaching 
 • Sportspecialisatie naar keuze

Algemeen Management

 • Onderzoek
 • Human Resource Management
 • Marketing
 • Strategisch Management
 • Sport en Recht
 • Facility en Eventmanagement
 • Organisatietheorie
Minor naar keuze
 • Minor Sport, Beleid en Bestuur
 • Minor Sport en Business
 • Minor Sport Development 
 • Minor High Performance Sport
 • Minor Master Preparation
Stage
 • Strategische stage
Afstuderen
 • Afstudeeronderzoek

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 3 oktober 2016