Hogeschool van Amsterdam

Internationaal

Internationalisering staat bij de opleiding HRM hoog in het vaandel. Deze keuze heeft direct te maken met het toekomstperspectief van de studenten. Iedere hbo-professional krijgt met Europa te maken, ook als je in Nederland werkt.

 

In je toekomstige werk zul je regelmatig afnemers, cliënten en/of collega's uit andere Europese landen tegenkomen. Europese regels zullen ook gevolg hebben voor jouw werk. In het studieprogramma wordt hiermee rekening gehouden.

Studenten kunnen in het tweede jaar vakken volgen in het Engels. Verder wordt studenten gestimuleerd een half jaar in het buitenland te studeren via het brede relatienetwerk van Faculteit Business en Economie. Studenten die zich willen profileren in het internationale vakgebied kunnen de minor International HR kiezen.

"Je leert je staande te houden in een andere cultuur."

"We hebben er veel contacten aan over gehouden."

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 8 februari 2016