Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 4

Human Resource Management Deeltijd

Semester 8: Afstudeeropdracht & Portfolioassessment

In het vierde jaar rond je de studie af met het semester Afstudeeropdracht & Portfolioassessment. Voor dit laatste semester rond je twee onderdelen los van elkaar af: de afstudeeropdracht en het opleidingsprogramma Persoonlijke Professionalisering.

De afstudeeropdracht heeft altijd betrekking op een actueel vraagstuk uit de beroepspraktijk, bij voorkeur in de organisatie waar je werkt. Om je Persoonlijke Professionalisering af te ronden krijg je een portfolioassessment.

Resultaten na het vierde jaar

  • Een advies of oplossing die direct uitvoerbaar is
  • Een verantwoordingsverslag waarin je duidelijk maakt welke keuzes je hebt gemaakt
  • Een afstudeergesprek waarin je aantoont dat je het eindniveau beheerst

In onze studiegids vind je meer informatie over het volledige studieprogramma.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 10 juni 2016