Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 2 en 3

Human Resource Management Deeltijd

In het tweede en derde jaar staat competentieontwikkeling via Persoonlijke Professionalisering weer centraal. Daarnaast volg je colleges op het gebied van Proces en Prestatiemanagement en Arbeidstransitie.

In het derde jaar volg je ook een minor, een keuzeprogramma van een half jaar ter verbreding of verdieping van je studie.

Het volledige studieprogramma van Human Resource Management Deeltijd vind je in de studiegids.

Tegenwoordig gaan ontwikkelingen en veranderingen in bedrijven razendsnel en moeten planningen direct aan te passen zijn.

Je leert planningen maken in een bedrijfskundige context, en hoe je hierin processen en mensen kunt sturen.

Daarvoor is het nodig dat je bedrijfsgegevens goed weet te analyseren. Je leert knelpunten tijdig te herkennen en benoemen en weet hoe je voorstellen kunt doen om de operationele (HR-)processen te verbeteren.

Resultaat na dit semester

 • een jaarplan

Reacties van studenten op dit semester

'‘Een van de betere docenten die ik ooit heb meegemaakt. Erg veel persoonlijke aandacht voor de studenten, oprecht geïnteresseerd en weet hierbij het uiterste uit de studenten te halen. De docent beschikt bovendien over enorm veel kennis, zowel theorie als uit de praktijk.’'

‘'De colleges hadden veel interactie en veel voorbeelden uit de praktijk. Dit maakte de stof levendig. Het maken van het jaarplan is zeer leerzaam, doordat je hierbij de behandelde tools concreet gaat toepassen.’'

Startgesprek 

Het startgesprek is een nulmeting voor de negen te ontwikkelen competenties. Dit zijn communiceren, ethisch handelen, innovatief vermogen, interculturele sensitiviteit, ondernemend gedrag, ontwikkelingsgericht handelen, resultaatgerichtheid, samenwerken en vakkundigheid. Je ontvangt na afloop een (bindend) advies voor je verdere ontwikkeling.

Studiebelasting eerste halfjaar

 • workshop startgesprek (1 collegedagdeel, ingeroosterd op woensdag of zaterdag)
 • workshop portfolio-opbouw (1 collegedagdeel, ingeroosterd op woensdag of zaterdag)
 • digitale testen schrijven ontwikkelplan (eigen tijd)

Het werk van mensen verandert voortdurend. Denk aan flexibele contracten, meer ZZP’ers, globalisering, de toenemende rol van ICT of zelf robots, outsourcing, langer doorwerken, een terugtredende overheid en afnemende sociale zekerheden.

Al deze ontwikkelingen en hun achtergronden komen in dit semester aan de orde. We gaan in op de organisatorische, maatschappelijke en juridische gevolgen van deze ontwikkelingen. En je leert hoe je als HRM’er nieuwe en vertrouwde inzichten als beleid kunt inzetten. 

Resultaten na dit semester 

 • Een evaluatie van bestaand beleid, met inventarisatie van de knelpunten 
 • Een nota met mogelijke aanpak van het vraagstuk / knelpunten

Reacties van studenten op dit semester

‘'Dit semester gaat over de actualiteit, de ontwikkelingen van nu. De veranderingen die we bespreken, spelen ook echt in mijn organisatie. Ik ben het hierdoor ook leuk gaan vinden om er artikelen over te lezen.’'

‘'Beleidsevaluatie wordt eigenlijk  te weinig gedaan; je evalueert vaak onbewust. Het is leuk om jezelf te dwingen om de meningen die je hebt stevig te onderbouwen.’'

Als professional moet je niet alleen over de juiste kennis beschikken, maar (vooral) ook over de juiste professionele vaardigheden: competenties.

Binnen dit semester leer je dat je je bewust moet zijn van de voor je werk noodzakelijke vaardigheden en hoe je er steeds beter in kunt worden. Om ergens beter in te worden, moet je kritisch naar je eigen prestaties durven kijken: reflecteren

Parallel aan, en in de vakinhoudelijke semesters, werk je aan je competenties. Bijvoorbeeld resultaatgerichtheid, je innovatieve vermogen of je ondernemend gedrag. Ook leer je hoe je binnen een multidisciplinair team kunt samenwerken en het management het beste kunt adviseren.

Resultaten na dit semester

 • jezelf als professional beter kennen,  helderheid over je ambities
 • bewustwording van je sterke en zwakkere punten
 • het vermogen om (pro)actief te werken aan je eigen competentieontwikkeling

In het zesde semester volg je een minor van een half jaar. Dit is een keuzeprogramma waarmee je je kennis kunt verbreden of verdiepen. Je kunt een minor volgen die juist wel of niet gerelateerd is aan HRM, deze worden aangeboden door de Hogeschool van Amsterdam en door andere onderwijsinstellingen.

Minoren Human Resource Management

De Hogeschool van Amsterdam biedt minoren aan ter verdieping van de opleiding Human Resource Management. Een aantal voorbeelden van de te kiezen minoren vind je in de onderstaande lijst.

 • Loopbaancoaching
 • Coachend leiderschap
 • Organisatietransitie
 • Projectmanagement

Hoewel je sinds de start van je studie aan je Persoonlijke Professionalisering werkt, krijgt het in dit semester een hoofdrol. Je doet namelijk een tussentijds assessment om te toetsen of je met je competentieontwikkeling op de goede weg bent.

Je hebt inmiddels gewerkt aan je resultaatgerichtheid, je innovatieve vermogen, je ondernemend gedrag, je adviesvaardigheden en je mogelijkheden tot samenwerken in multidisciplinaire teams. Ook is belangrijk dat je continu reflecteert op je eigen ontwikkeling.

Na het tussentijds assessment krijgt je een (dwingend) advies mee voor je verdere ontwikkeling.

 Resultaat na het assessment

 •  competentieontwikkeling

In dit laatste semester voor het afstuderen laat je zien dat je in je beroepspraktijk  professioneel kunt omgaan met complexe vraagstukken.

Je ontwikkelt een eigen visie op het HR-vakgebied en laat vervolgens zien dat je die visie kunt overbrengen aan het hoger management.

Je vertaalt het strategisch beleid van je organisatie een strategische HR-agenda, inclusief veranderaanpak hoe je dit wilt realiseren. Je demonstreert hierbij een interventie die past binnen je veranderaanpak. Hiervoor leer je actuele modellen en theorieën die je direct kunt toepassen. 

Resultaten na dit semester

 • een memo met je eigen visie op het HR-vakgebied, inclusief strategische HR-agenda voor je eigen organisatie
 • je voert een adviesgesprek met het hoger management op basis van bovenstaande visie en strategische HR-agenda 
 • een veranderplan om de strategische doelen van je organisatie te  realiseren

Reacties van studenten op dit semester

'‘Alle theorie en technieken die wij hebben geleerd, zijn zeer bruikbaar om in de praktijk te brengen wanneer ik daadwerkelijk aan de slag ga in een adviserende functie. Veranderen is van alle tijden dus een goede adviseur heeft kennis op dit gebied nodig.’'

‘'Gezien de vele reorganisaties op dit moment, is het onderwerp ‘veranderen’ zeer actueel. Met de opgedane kennis en nieuwe inzichten, ben ik optimaal voorbereid op het schrijven van meerdere veranderplannen waarvoor ik ben gevraagd.’'

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 10 juni 2016