Hogeschool van Amsterdam

Inschrijven en studiekeuzecheck

Voor studiejaar 2017-2018 kun je je vanaf 1 oktober 2016 tot op uiterlijk 1 mei 2017 inschrijven aan de hand van het stappenplan. Een verplicht onderdeel van je inschrijving is de studiekeuzecheck. Op studiekeuzecheck vind je alle informatie over regels en uitzonderingen.

Een verplicht onderdeel van je inschrijving is de studiekeuzecheck. Op basis van het resultaat krijg je een studiekeuzeadvies. Op studiekeuzecheck vind je alle informatie over regels en uitzonderingen. Na je inschrijfverzoek via Studielink ontvang je vanaf januari 2016 een uitnodiging van de opleiding voor de studiekeuzecheck.

De data van de studiekeuzecheck worden in oktober bekend gemaakt.

Na je verzoek tot inschrijving in Studielink ontvang je per e-mail een uitnodiging om je in te schrijven voor de studiekeuzecheck. Na je inschrijving voor de studiekeuzecheck krijg je een week voor de gekozen datum per e-mail een uitnodiging van de opleiding met het programma, de wijze waarop je je hierop moet voorbereiden en de locatie.

Tijdens de studiekeuzecheck ben je alvast voor een dag student. Vooraf thuis bestudeer je relevante literatuur of volg je een online cursus inleiding in Commerciële Economie. Je krijgt webcollege’s, beantwoordt vragen en maakt een praktijkopdracht. Deze cursus heeft een looptijd van vier weken. Iedere week krijg je een les die gemiddeld een uur in beslag neemt. Kijk voor de online cursus op  www.cursio.nl. Mocht je je hebben ingeschreven voor de opleiding Commerciële Economie aan de HvA, dan krijg je automatisch een uitnodiging om deze online cursus 'Inleiding in Commerciële Economie' te volgen. Deze cursus is een voorbereiding op de verplichte studiekeuzecheckdag.

Op de dag van de studiekeuzecheck volg je twee hoorcolleges en werk je een praktijkopdracht uit. Beide onderdelen worden ook getoetst. Zo krijg je een realistisch beeld van het onderwijs en de inhoud van de opleiding die je wilt volgen. Bovendien maak je  al kennis met docenten van de opleiding en je medestudenten.

Onderstaand programma geeft je een beeld hoe een studiekeuzecheckdag eruit ziet. Per studiekeuzecheck kunnen de tijden verschillen. Bij het aanmelden zie je de aanvangstijden per dag.

Voorbeeldprogramma
 09:15 - 09:30  Ontvangst
09:30 - 10:15  Opening
10:15 - 11:00 introductiecollege Marketing
11:00 - 11:45 introductiecollege Marktonderzoek
12:00 - 12:45 quiz (telt niet mee voor het advies)
12:45 - 13:15 pauze
13:15 - 13:45 uitwerken praktijkopdracht
14:00 - 15:30 multiplechoicetoets digitaal over de webcolleges
ca. 15:45 einde

Programma en tijden onder voorbehoud.

Je ontvangt na twee weken een studiekeuzeadvies. Daarin geven we aan of de opleiding een passende keuze voor je is. Natuurlijk ga jij ook nadenken of je ervaring tijdens de studiekeuzecheck overeenkomt met je verwachtingen en of je deze opleiding echt wilt doen.

Het advies is gebaseerd op het cijfer voor de multiplechoicetoets en de uitwerking van de praktijkopdracht. De multiplechoicetoets telt voor 75% mee en de praktijkopdracht voor 25%. Bij de multiplechoicetoets tellen de vier onderdelen (marketing, marketingcommunicatie, marktonderzoek en sales) even zwaar mee. Voor de praktijkopdracht doe je een mini-onderzoek. Alle onderdelen zijn te vinden in de online cursus.

Vragen over studiekeuzecheck? Bekijk de veelgestelde vragen

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 12 september 2016