Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 4

Bedrijfskunde MER Deeltijd

In dit laatste semester van een half jaar rond je de studie af en laat je zien wat je hebt geleerd met je afstudeeropdracht.

Semester 8: Afstudeeropdracht en Portfolioassessment

In dit semester studeer je af. Je rondt twee onderdelen los van elkaar af: de afstudeeropdracht en het opleidingsprogramma Persoonlijke Professionalisering (PP). De afstudeeropdracht heeft altijd betrekking op een actueel vraagstuk uit de beroepspraktijk, bij voorkeur in de organisatie waar je werkt.

Om je Persoonlijke Professionalisering af te ronden, krijg je een portfolio Assessment.

Resultaten afstudeeropdracht en assessment

  • Een advies of oplossing die direct uitvoerbaar is
  • Een verantwoordingsverslag waarin je duidelijk maakt welke keuzes je hebt gemaakt
  • Een afstudeergesprek waarin je aantoont dat je het eindniveau beheerst

In de studiegids lees je meer over het studieprogramma.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 10 juni 2016