Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 2 en 3

Bedrijfskunde MER Deeltijd

Het ontwikkelen van competenties speelt ook in het tweede en derde jaar een belangrijke rol. Per semester besteed je aandacht aan een kerntaak uit de beroepspraktijk.

Hieronder en in de studiegids lees je meer over het studieprogramma.

Tegenwoordig gaan ontwikkelingen en veranderingen in bedrijven razendsnel en moeten planningen direct aan te passen zijn.

Je leert planningen maken in een bedrijfskundige context en hoe je hierin processen en mensen kunt sturen. Daarvoor is het nodig dat je bedrijfsgegevens goed weet te analyseren. Je leert knelpunten tijdig te herkennen en benoemen en weet hoe je voorstellen kunt doen om de operationele (HR-)processen te verbeteren.

Resultaat na dit semester

 • een jaarplan 

Reacties van studenten op dit semester

'‘Een van de betere docenten die ik ooit heb meegemaakt. Erg veel persoonlijke aandacht voor de studenten, oprecht geïnteresseerd en weet hierbij het uiterste uit de studenten te halen. De docent beschikt bovendien over enorm veel kennis, zowel theorie als uit de praktijk.’'

‘'De colleges hadden veel interactie, met veel voorbeelden uit de praktijk. Dit maakte de stof levendig. Het maken van het jaarplan is zeer leerzaam, doordat je hierbij concreet de behandelde tools gaat toepassen.’'

Finance is een belangrijk onderdeel binnen de bedrijfskunde, het raakt alle afdelingen, functies en processen. Een goed ingerichte financiële kolom versterkt het bedrijf en zorgt dat het gezond blijft.

In semester vier wordt aandacht besteed aan die financiële kolom, met ondernemersrisico als centraal thema. Je leert wat er in de financiële kolom gebeurt en dat een goed georganiseerde financiële kolom, een belangrijke basis is voor het beheersen van ondernemersrisico.  

Resultaten na dit semester 

 • Een financieel bedrijfskundig rapport
 • Een presentatie over het financieel bedrijfskundig rapport

Reacties van studenten op dit semester

 ''‘De docenten brengen een schat aan praktijkervaring mee, waarbij het verhaal minstens zo belangrijk is als de cijfers.’'

Als professional moet je niet alleen over de juiste kennis beschikken, maar (vooral) ook over de juiste professionele vaardigheden: competenties.  Binnen dit semester leer je dat je je bewust moet zijn van de voor je werk noodzakelijke vaardigheden en hoe je er steeds beter in kunt worden. Om ergens vervolgens beter in te worden, dien je kritisch naar je eigen prestaties te durven kijken: reflecteren. 

Resultaten na dit semester

 • jezelf als professional beter kennen, helderheid over je ambities
 • bewustwording van je sterke en zwakke punten
 • het vermogen om (pro)actief te werken aan je eigen competentieontwikkeling

In dit semester volg je een minor van een half jaar. Dit is een keuzeprogramma waarmee je je kennis kunt verbreden of verdiepen.

Er is ruim aanbod aan minoren bij de Hogeschool van Amsterdam, ook kun je bij een andere onderwijsinstelling een minor volgen.

VERDIEPENDE MINOREN BEDRIJFSKUNDE MER

Hieronder vind je voorbeelden van verdiepende minoren: keuzeprogramma's die direct aansluiten bij de opleiding Bedrijfskunde MER.

 • Loopbaancoaching
 • Coachend leiderschap
 • Organisatietransitie
 • Projectmanagement

Alhoewel je al sinds de start van je studie aan je Persoonlijke Professionalisering werkt, krijgt het in dit semester een hoofdrol. Je doet namelijk een tussentijds assessment om te toetsen of je met je competentieontwikkeling op de goede weg bent.

Je hebt inmiddels gewerkt aan je resultaatgerichtheid, je innovatieve vermogen, je ondernemend gedrag, je adviesvaardigheden en je mogelijkheden tot samenwerken in multidisciplinaire teams. Ook is belangrijk dat je continu reflecteert op je eigen ontwikkeling.

Na het tussentijds assessment krijgt je een (dwingend) advies mee voor je verdere ontwikkeling.

 Resultaat na dit assessment

 • Competentieontwikkeling
 • Inzicht in je verdere ontwikkeling

In dit laatste semester voor het afstuderen, laat je zien dat je in je beroepspraktijk professioneel kunt omgaan met complexe vraagstukken. Je analyseert waar je als organisatie op langere termijn heen wilt en ontwerpt een aanpak hoe daar te komen.

Als strateeg en veranderaar licht je de hele organisatie door. Je ontwikkelt je onderzoeksvaardigheden door de verandercapaciteit van je organisatie te onderzoeken. Hiervoor leer je actuele modellen en theorieën die je direct kunt toepassen. 

Resultaten na dit semester

 • een strategisch plan voor de hele organisatie 
 • een veranderplan om de strategische doelen te realiseren.  

Reacties van studenten op dit semester

‘'Dit semester werd verzorgd door een inhoudelijk zeer deskundige docent, die geen pasklare antwoorden geeft, maar studenten zelf laat nadenken. Hierdoor werd ik echt uitgedaagd in het zoeken naar (andere) wegen die tot een oplossing leiden.’'

‘'Hoe hoger de berg is, hoe groter de voldoening als hij eindelijk beklommen is: dat is van toepassing op dit semester.’'

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 10 juni 2016