Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma Jaar 1

Bedrijfskunde MER Deeltijd

Parallel aan de vakinhoudelijke semesters, werk je vanaf de start aan je competenties. Je ontwikkelt je resultaatgerichtheid, je innovatieve vermogen of je ondernemend gedrag.

Verder leer je hoe je als multidisciplinair team kunt samenwerken en het management het beste adviseert.

Hieronder en in de studiegids lees je meer over het studieprogramma.

Je maakt kennis met hoe een organisatie werkt. Dat doe je door onderzoek en observatie. Je houdt interviews, leest rapporten en verslagen.

Voor het maken van een organisatiebeschrijving, breng je stapsgewijs de organisatie waar je werkt in kaart. In werkcolleges bespreek je je vorderingen en aanpak met je docent en medestudenten. 

Verder volg je colleges over marketing, finance, ICT en procesmanagement. Deze onderwerpen helpen je bij het maken van een organisatiediagnose, met daarin een onderbouwd oordeel over de kwaliteit van de door jou onderzochte organisatie.

In dit eerste semester besteden we ook veel aandacht aan studievaardigheden, onderzoeksvaardigheden en persoonlijke professionaliteit.

Resultaten na dit semester

  • een organisatiebeschrijving
  • een organisatiediagnose

Reacties van studenten op dit semester

"Hoewel we pas vier weken bezig zijn, heb ik nu al een totaal andere kijk op mijn organisatie gekregen."

"In het begin vroeg ik me af waarom ik de organisatie moest beschrijven waarin ik dagelijks rondloop. Maar achteraf zie ik dat er veel dingen zijn waar ik nooit aandacht voor had en was het enorm leerzaam."

Het zijn vooral de kwaliteiten van mensen die een organisatie succesvol maken. Hoe organiseer en motiveer je deze mensen? In dit semester is er aandacht voor deze vraag vanuit het perspectief ‘leidinggeven’ en ‘human resource management’.

Je ontwikkelt je eigen visie op dit onderwerp, leert je diverse rollen eigen te maken en te reflecteren op je handelen als professional.

Je krijgt theorie en trainingen in leidinggevende vaardigheden en oefent je communicatieve vaardigheden. Hierbij toon je aan ook ethisch te kunnen handelen, vanuit respect voor mensen en hun gedrag.

Resultaten na dit semester

  • Een onderzoeksrapport waarin je het HRM-proces van jouw organisatie beschrijft
  • Een werving- en selectietraject

Reacties van studenten op dit semester

"Heldere colleges en trainingen door enthousiaste docenten met passie voor het vak, waarin je veel constructieve feedback krijgt."

"De adviezen en de feedback die ik van de docent kreeg, zijn waardevol voor mij geweest en heb ik kunnen toepassen in een assessment, waarbij ik in een rollenspel de rol van manager had. Maar uiteindelijk ook in het voeren van mijn échte sollicitatiegesprek voor een managementfunctie: ik heb de baan gekregen!"

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 10 juni 2016