Hogeschool van Amsterdam

Inschrijven en studiekeuzecheck

Bedrijfseconomie

Inschrijven

Voor studiejaar 2017-2018 kun je je vanaf 1 oktober 2016 tot uiterlijk 1 mei 2017 inschrijven aan de hand van het stappenplan. Een verplicht onderdeel van je inschrijving is de studiekeuzecheck. Op studiekeuzecheck vind je alle informatie over regels en uitzonderingen.

Na je inschrijfverzoek via Studielink ontvang je per email een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen en een datum te kiezen voor de studiekeuzecheck. Zonder deelname aan de studiekeuzecheck heb je geen toelatingsrecht tot de opleiding.

De studiekeuzecheck bestaat uit het invullen van een online vragenlijst, het volgen van een college en het maken van een praktijkopdracht. De studiekeuzecheck wordt afgerond met een meerkeuzetoets. Op basis van het resultaat van de verschillende onderdelen krijg je een studiekeuzeadvies.

Tijdens de studiekeuzecheck ben je alvast voor een dag student. Thuis bestudeer je vooraf relevante literatuur en bereid je een presentatie voor. Op de dag van de studiekeuzecheck volg je een werkcollege en houd je je presentatie. Beide onderdelen worden getoetst. Zo krijg je een realistisch beeld van het onderwijs en van de inhoud van de opleiding die je wilt volgen. Bovendien maak je al kennis met docenten van de opleiding en je medestudenten. 

Het programma

09.30 - 10.15 Inloop      

10.15 - 10.45

Welkomstwoord opleidingsmanager 

     

10.45 - 12.15      

Werkcollege Kosten/ praktijkopdracht (presentatie). Voor dit onderdeel krijg je huiswerk dat je vooraf moet voorbereiden.

     

12.25 - 13.55

Werkcollege Kosten/ praktijkopdracht (presentatie)

     

13.55 - 14.25

Pauze

     

14.25 - 15.15

Digitale meerkeuzetoets Kosten

     
15.15 - 15.35 Meet and greet met studenten en docenten      

Locatie

Fraijlemaborg 133, Amsterdam Zuidoost

Uiterlijk 1 oktober 2016 worden de data van de studiekeuzecheck bekend gemaakt op deze webpagina. Houd rekening in je agenda met deze data. Vanaf januari 2017 ontvang je een e-mail met meer informatie over de studiekeuzecheck en hoe je je moet aanmelden voor een van deze data.

Na je inschrijving voor de opleiding in Studielink, ontvang je per email een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen en een datum te kiezen voor de studiekeuzecheck. Twee weken voor de start van je studiekeuzecheck, ontvang je een email met daarin het programma, de tijden, de locatie en de manier waarop je de studiekeuzecheck moet voorbereiden.

Je ontvangt na twee weken een studiekeuzeadvies. Daarin geven we aan of de opleiding een passende keuze voor je is. Natuurlijk ga jij ook nadenken of je ervaring tijdens de studiekeuzecheck overeenkomt met je verwachtingen en of je deze opleiding echt wilt volgen.

Het advies is gebaseerd op het cijfer voor de meerkeuzetoets en de uitwerking van de praktijkopdracht. De meerkeuzetoets 'Kosten' telt voor 75% mee en de praktijkopdracht 'Presentatie' voor 25%. Alle informatie over de voorbereidende opdrachten vind je op het intranet. Om toegang te krijgen tot het intranet, ontvang je een brief met je inlog en wachtwoord.  

Vragen over studiekeuzecheck? Bekijk de veelgestelde vragen

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 27 september 2016