Hogeschool van Amsterdam

Sportzorg

De voordelen van sport en bewegen zijn inmiddels algemeen bekend. Er zijn echter ook nadelen: sportblessures bijvoorbeeld. Jaarlijks lopen sporters in Nederland gemiddeld 3,6 miljoen sportblessures op.

Om een effectief blessurepreventiebeleid uit te zetten is inzicht nodig in de aard, omvang, risicofactoren en behandeling van sportblessures. Het lectoraat Sportzorg wil het tekort aan kennis binnen de sportgezondheidszorg aanvullen met toepassingsgericht onderzoek. Het lectoraat bestaat uit twee onderzoekslijnen: Fit to Play en Return to Play.

Deze onderzoekslijn richt zich op het verbeteren van sportprestaties door het optimaliseren van de fysieke gesteldheid van sporters. De focus ligt op het voorkomen van blessures (Fit to Play). Met behulp van ‘inspanningsfysiologische’ metingen en vragenlijsten over de lichamelijke en psychische gezondheid wordt de gesteldheid van de sporter gemonitord. In nauw overleg met coaches, sporters en (para)medische professionals wordt, waar nodig, de trainingsarbeid aangepast om bijvoorbeeld overtraining te voorkomen.

Daarnaast besteedt het lectoraat aandacht aan de risicofactoren van sportblessures. Het doel is om de kennis rondom risicofactoren van blessures om te zetten naar een screeningsinstrument dat kan voorspellen welke sporters een risico lopen om geblesseerd te raken. 

 

Centraal staat de vraag hoe een sporter weer zo snel mogelijk herstelt van een blessures en zijn of haar sport kan hervatten. Het lectoraat houdt zich bezig met de behandelingen van sportblessures. Welke behandelingen worden er in de praktijk uitgevoerd en wat zijn effectieve behandelmethoden? Onderzoekers ontwikkelen richtlijnen voor Return to Play om te bepalen of een sporter weer helemaal hersteld is van een blessure en weer wedstrijdfit is.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 22 oktober 2015