Hogeschool van Amsterdam

Kracht van Sport

Het lectoraat Kracht van Sport levert een bijdrage aan het verhogen van de sportparticipatie in Nederland. Daarnaast wil het lectoraat de waarde van sportparticipatie aantonen.

Het lectoraat Kracht van Sport bestaat uit twee onderzoekslijnen:

1. Sportparticipatie
met daarbij de onderzoeksvragen:

  • Wat zijn de effectieve manieren om de sportparticipatie te verhogen?
  • Wat is het effect van sportparticipatie op het welbevinden van kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen, chronische patiënten en mensen met een beperking? 
  • Wat is het effect van deelname aan sportevenementen op het welbevinden? We doen in het bijzonder onderzoek naar hardloopevenementen. 


2. Aangepaste sport 
met daarbij de onderzoeksvragen: 

  • Wat zijn belemmeringen en mogelijkheden voor sportparticipatie van mensen met een beperking? 
  • Wat is het effect van sportdeelname op het welbevinden van mensen met een beperking?

Thema's

Het werk van dit lectoraat kan worden onderverdeeld in vier hoofdthema’s met elk haar eigen projecten: 

1. Waarde van Sportevenementen 
Wat betekenen sportevenementen op het gebied van gezondheid, welbevinden en economische impact? We onderzochten de Dam tot Damloop, het WK roeien en de Marathon van Amsterdam.  

2. Bevorderen van sportparticipatie 
We onderzoeken de waarde van online apps die voor het bevorderen van sportgedrag, leefstijl en gezondheid.

3. Waarde van sportparticipatie 
Hier vindt u onderzoeken naar sportparticipatie van kwetsbare jeugd en de waarde van sport voor studenten. Ook kijken we naar de waarde van het Jeugdsportfonds Amsterdam voor kinderen.

4. Aangepaste sport
Dit project is gericht op het verhogen van de sportparticipatie van jeugd met beperkingen door het matchen. Wij hebben hiervoor een Erasmus+ subsidie gehonoreerd gekregen, waarbij het lectoraat hoofdaanvrager en projectleider is.   

 

Het lectoraat Kracht van Sport is een samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland. Het lectoraat werkt veel samen met andere lectoraten binnen zowel de HvA als Inholland:

Daarnaast bestaat er een directe verbinding tussen het lectoraat Kracht van Sport en het HvA lectoraat Topsport & Onderwijs. Binnen deze samenwerking levert de lector Kracht van Sport onderzoeksresultaten aan en zorgt de lector Topsport & Onderwijs vooral voor verbinding tussen onderwijs, onderzoek en werkveld.   

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 14 september 2015

mw.  dr. M. Baart De La Faille-Deutekom (Marije)

Lector Kracht van Sport

m.baart.de.la.faille@hva.nl
Bekijk profiel