Hogeschool van Amsterdam

E-Discovery

Bij het lectoraat E-Discovery van de Hogeschool van Amsterdam gaat het erom dat informatie op forensisch verantwoorde wijze veiliggesteld en slim verwerkt wordt. Het lectoraat onderzoekt de selectie, verwerking en productie van digitaal opgeslagen gegevens als bewijs in particuliere, civiele of strafrechtelijke onderzoeken.

 

ICT speelt een steeds prominentere rol in het opsporen en voorkomen van fraude. Zo wordt bij het onderzoek naar geruchtmakende miljardenfraudes als die van Stanford en Madoff ruimschoots gebruikgemaakt van digitale opsporings- en bewaartechnieken. Maar ook bij minder opzienbarende faillissementen wordt ernaar teruggegrepen om eventuele fraudes te kunnen aantonen. Bedrijven en instellingen doen ook veelvuldig een beroep op zulke bijzondere opsporingstechnieken om hen te helpen bij interne onderzoeken.

Meer informatie: http://ediscoverynl.dmci.hva.nl