Hogeschool van Amsterdam

Digital Archiving & Compliance

Het lectoraat Digital Archiving & Compliance van de Hogeschool van Amsterdam richt zich op multidisciplinair onderzoek en kennisontwikkeling rond: de samenhang tussen de digitalisering van de maatschappij; het recht- en doelmatig handelen van organisaties; de creatie, het gebruik en het behoud van informatie.

Digital Archiving & Compliance bestaat sinds 1 januari 2012. Samen met een kenniskring, marktpartijen en beroepenveld ontwikkelt dit lectoraat plannen.

Meer informatie: www.digitalarchiving.nl