Hogeschool van Amsterdam

Topsport en Onderwijs

De wens om (top)sport en het hoger onderwijs in Amsterdam en Nederland naar "Olympisch" niveau te brengen, was in 2010 aanleiding voor de oprichting van het lectoraat Topsport en Onderwijs door de Universiteit van Amsterdam en de HvA. Inmiddels is de Olympische ambitie verlaten maar lijken Topsport en Onderwijs steeds dichter bij elkaar te komen. Ook in deze ontwikkeling speelt het lectoraat een belangrijke verbindende rol.

Bij de uitwerking van het Olympisch plan van NOC*NSF, maar ook bij de huidige onderwijs en topsport ontwikkelingen is een belangrijke rol weggelegd voor andere Amsterdamse kennisinstellingen (Vrije Universiteit, Hogeschool Inholland en het ROC van Amsterdam). Zij hebben van sport en bewegen daarom een speerpunt in hun beleid gemaakt en participeren in het HvA-lectoraat, net als de gemeente Amsterdam. 

Lector Cees Vervoorn, netwerker pur sang, is de ambassadeur die de nodige verbindingen legt en instellingen helpt over de eigen grenzen heen te kijken en de neuzen één, namelijk de Olympische, kant op te krijgen. Maar ook om in het onderwijs in het algemeen meer aandacht aan sport en bewegen te schenken. Het lectoraat fungeert daarmee als katalysator binnen de driehoek onderwijs-onderzoek-werkveld.  

De belangrijkste activiteiten van het lectoraat zijn:

  • verbindingen leggen tussen netwerken, mensen en onderwijs/kennisinstellingen;
  • kennis verbreden en verspreiden door middel van het doen en faciliteren van onderzoek;
  • verzorgen van onderwijs binnen de betrokken kennisinstellingen en deze vertegenwoordigen bij de totstandkoming van het Olympisch plan.  

HvA en UvA

Anders dan de overige lectoraten, is het lectoraat Topsport en Onderwijs niet gebonden aan één van de opleidingen van de Faculteit Bewegen Sport en Voeding of binnen de HvA en heeft het geen kenniskring. Het lectoraat is ingesteld voor de hele Hogeschool van Amsterdam én voor de Universiteit van Amsterdam. Dit vanuit de gedeelde regionale én landelijke (Olympische) topsportambitie van de hoofdstad.

HvA- en UvA-breed gelden de volgende doelen:

  • kennis en onderzoek over topsport bundelen en zichtbaar maken;
  • het creëren van een zichtbaar topsportklimaat;
  • bovenstaande initiatieven een duidelijke plek geven binnen de topsport en onderwijs ambities. 

 

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 12 juli 2016

dhr.  C. Vervoorn (Cees)

Lector Topsport en Onderwijs

Tel: 0205953468
c.vervoorn@hva.nl
Bekijk profiel