Hogeschool van Amsterdam

Praktijkleren

Studenten MWD voltijd lopen in de eerste drie jaar stage in de praktijk. Aangezien de opleiding de praktijk die studenten lopen als vormend voor hun beroep beschouwt, wordt deze stage praktijkleren genoemd. Studenten lopen in het eerste jaar stage, het programma heet dan praktijkleren 1. In het tweede jaar wordt de stage praktijkleren 2 genoemd en in het derde jaar praktijkleren 3.

Tijdens het praktijkleren in het eerste jaar loopt de student stage in een agogische setting. Het is van belang dat de student daar met (groepen) mensen aan de slag gaat, dit kunnen zowel kinderen als volwassenen zijn. Praktijkleren 1 duurt een heel jaar en studenten lopen één dagdeel per week stage, in totaal 150 uur.

De praktijkplek

Het karakter van het praktijkleren 1 is dienstverlenend. De praktijkplek biedt de student een veilige plek om te leren. De taken zijn gestructureerd en gericht op leiding geven aan deelnemers van een activiteit. Voor specifieke criteria en voorwaarden kunt u de praktijkgids raadplegen.

Contact

Wilt u nagaan of uw organisatie een praktijkplaats kan aanbieden voor één van deze jaren, neem dan contact op met Externe Betrekkingen via stagemwd@hva.nl of telefonisch: 020 595 4925.

Downloads

Wanneer de student de hoofdfase van de opleiding begint, start eveneens praktijkleren 2. De student loopt praktijk in een dienstverlenende setting, gericht op individuele begeleiding van iemand die dit nodig heeft, denk hierbij aan o.a. maatjes- en buddycontacten voor uiteenlopende doelgroepen.

De praktijkplek

De student loopt een schooljaar stage, één dagdeel per week, in totaal 120 uur. Het karakter van de stage is een zo gelijkwaardig mogelijk contact, de stagiair verleent geen hulp maar het contact kan wel onderdeel van een bestaande hulpverlening zijn. Voor uitgebreide criteria en voorwaarden kunt u de praktijkgids raadplegen.

Contact

Wilt u nagaan of uw organisatie een praktijkplaats kan aanbieden voor één van deze jaren, neem dan contact op met Externe Betrekkingen via stagemwd@hva.nl of telefonisch: 020 595 4925.

Downloads

In het derde jaar loopt de student tien maanden stage, deze stage is de hoofdstage van de opleiding. Hier gaat de student het vak van maatschappelijk werk leren. Tijdens praktijkleren 3 loopt de student 32 uur per week stage binnen een maatschappelijk werk organisatie. Dit komt neer op vier dagen per week.

De praktijkplek

Het karakter van deze belangrijke stage is dan ook hulpverlening: de stagiair voert beroepstaken uit. Voor studenten is dit het jaar waar eerder opgedane kennis en geoefende vaardigheden samenkomen. Tijdens deze stage leren zij als startende professional te handelen. Voor stageplaatsen die bij ons niet bekend zijn hanteren wij een validatieprocedure. Uw stageplek dient te voldoen aan onze criteria.

De student loopt een heel jaar stage, onderverdeeld in drie fasen. Daarnaast heeft de stagiair lesactiviteiten op school. Eén keer per twee weken heeft de stagiair een terugkomdag op de opleiding. Daarnaast heeft de stagiair nog een aantal lesverplichtingen.

Voor inhoudelijke informatie over de criteria waaraan de praktijkplek en de praktijkbegeleiding moet voldoen, evenals uitgebreide informatie over beoordelingsformulieren per fase, kunt u de praktijkgids/studiehandleiding raadplegen.

Contact

Wilt u nagaan of uw organisatie een praktijkplaats kan aanbieden voor één van deze jaren, neem dan contact op met Externe Betrekkingen via stagemwd@hva.nl of telefonisch: 020 595 4925.

Downloads

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 25 november 2016