Hogeschool van Amsterdam

Project

Het project startte op 1 oktober 2015 en duurt vier jaar. De uitvoering vindt plaats in twee projectfasen met verschillende werkpakketten. Zeven daarvan zijn gericht op kennis-/instrumentontwikkeling en één op communicatie en implementatie.

In de pakketten worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord:

 1. Wat is de betrouwbaarheid en validiteit van de 4Ssen-scan voor het in beeld brengen van de motorische vaardigheid van kinderen in het basisonderwijs?
   
 2. Bij welke afkapwaarden biedt de school hulp aan kinderen met achterblijvende motoriek en wanneer is doorverwijzing naar de jeugdarts (JGZ) noodzakelijk?
   
 3. Aan welke ontwerpeisen moet de motoriekscan voldoen voor de gymles in het basisonderwijs?
   
 4. Is de zorgroute bij kinderen met motorische achterstand uitvoerbaar en levert de behandeling voldoende verbetering op?
   
 5. Hoe kan de gymleraar het resultaat van de motoriekscan gebruiken als terugkoppeling om zijn ‘motorische leerwinst’ bij de kinderen te meten?
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 8 december 2015

“Het is mooi om inzicht te hebben in de beginsituatie van leerlingen en hoe ze zich verder ontwikkelen. De meetresultaten geven mij concrete handvatten om de jaarplanning aan te passen en mijn lessen op het juiste niveau aan te bieden.”

Manon Limmen - vakleerkracht bewegingsonderwijs op de Tweede Openluchtschool in Amsterdam