Hogeschool van Amsterdam

Stage jaar 1

Een geschikte eerstejaars stage is een plaats waarbij:

  • De student kan werken aan de competenties van de stage propedeuse.
  • De student een activiteit met een groep kinderen, jongeren of volwassenen begeleidt.
  • De groepssamenstelling min of meer vast is; er daadwerkelijke interactie is tussen de begeleid(st)ers en de groep.
  • De student als begeleider medeverantwoordelijk is voor een bepaald aanbod.
  • Vanuit de instelling begeleiding is door een professioneel werker.
  • De praktijkbegeleiding op de stagedag plaatsvindt, bij voorkeur na de activiteit.

Vanuit de opleiding krijgt de student stagebegeleiding in kleine groepen. In januari of februari komt de stagedocent naar de instelling voor het tussentijdse evaluatiegesprek. Tot slot vindt er een eindevaluatiegesprek op de opleiding plaats, waarbij de praktijkbegeleider ook aanwezig is.

Naast de dagdeelstage wordt er een blokstage gelopen. Hierbij lopen studenten gedurende een week (24 uur) stage met de bedoeling dat de studenten de instelling in deze week leren kennen en een beeld van de instelling/stichting, de buurt, de doelgroep en de collega’s krijgen. Hierdoor voelen studenten zich sneller thuis op de stageplek en zullen ze zich verantwoordelijk voelen voor de hen toegewezen taken.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden die een eerstejaarsstudent SPH u kan bieden? Vraag dan de stagegids voor de dagdeelstage met daarin alle relevante gegevens en data aan bij het stagebureau, stuur een e-mail naar stageSPH@hva.nl . Voor vragen kunt u ook terecht bij de coördinator van de eerstejaars stage, Margreet Vlaanderen.

Stage aanbieden 

Wilt u een stage aanbieden, download dan het aanmeldingsformulier en stuur dit op naar de afdeling Externe Betrekkingen, stagesph@hva.nl 

6 maart 2015