Hogeschool van Amsterdam

FAQ

Stagebureau Ergotherapie

Vast onderdeel van de begeleiding op de werkplek is een wekelijks begeleidingsgesprek van een uur. Daarnaast geeft u feedback op opdrachten en praktijksituaties.

De opleiding biedt de ergotherapeut in opleiding gedurende een dag per week supervisie, intervisie en flankerend onderwijs.

Vaak krijgen stagiairs tijdens de stage een stagevergoeding, aangezien ze echt een bijdrage kunnen leveren aan de organisatie. 

Er is een stageovereenkomst tussen de opleiding, het betreffende praktijkadres en de ergotherapeut in opleiding. Hierin staat informatie over werktijden, werkdagen en verantwoordelijkheden.

7 april 2015