Hogeschool van Amsterdam

Stages en afstudeeropdrachten

Tijdens de opleiding Communication and Multimedia Design (CMD) gaan de studenten tweemaal op stage: in het tweede jaar en in het afstudeerjaar.

Tweedejaarsstage

De tweedejaarsstage valt in het vierde blok (half april tot begin juli). Tijdens deze korte stage van acht tot tien weken is de student vier dagen per week werkzaam in een organisatie die zich bezig houdt met (het ontwerpen van) interactieve media. De bedoeling van deze korte stage is dat studenten zich oriënteren op de beroepsrollen Interaction Design, Front-end Development, Visual Interface Design, Projectmanagement en Contentmanagement. U kunt ze laten meelopen met de normale werkzaamheden en ze daarin (eenvoudige) taken laten verrichten zoals bijvoorbeeld: een demo-applicatie ontwikkelen, eenvoudig onderzoek verrichten, een concept visualiseren, projectmanagement uitvoeren, etc.

Klik hier voor meer info over de tweedejaarsstage CMD.

Afstudeerstage

In het vierde jaar werken onze studenten zelfstandig en zo veel mogelijk in samenwerking met de beroepspraktijk. Ze verdiepen hun kennis en vaardigheden met een afstudeerstage en vervolgens met een afstudeerproject. De vierdejaarsafstudeerstage start in principe direct aan het begin van het afstudeerjaar (begin september). Studenten lopen minimaal 20 weken (5 dagen per week) tot 25 weken (4 dagen per week) stage bij een extern stagebedrijf. Als zij in september starten, zullen ze in januari het jaar daar op hun stage afronden. Indien studenten dat willen, is het ook mogelijk dat zij hun stage in het tweede deel van het studiejaar doen. Studenten kunnen dan in februari starten met hun stage.

Klik hier voor meer info over de afstudeerstage CMD.

Afstudeerproject

Bij de opleiding Communication and Multimedia Design kunt u duidelijk afgebakende opdrachten indienen voor een afstudeerproject. De opleiding zal via docenten of de afstudeercoördinator een geschikte student zoeken. Aan een afstudeerproject werkt de student zelfstandig en soms deels thuis. De student brengt een voor het werkveld en binnen zijn/haar afstudeerspecialisatie relevant vraagstuk of opdracht zelfstandig tot een goed einde. Het afstudeerproject kan worden gecombineerd met een afstudeerstage (minimaal 20 tot maximaal 25 weken).

Opdracht aanmelden

Stageplaatsen en afstudeeropdrachten voor de opleiding Communication and Multimedia Design kunt u aanmelden via de CMD stagebank; een extern stagesysteem. Wilt u eerst overleggen? Neem dan contact op met de opleiding.

 

 

 

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 1 juni 2015