Hogeschool van Amsterdam

Scholen

Als decaan of mentor bent u een belangrijk aanspreekpunt voor uw leerlingen bij het maken van een studiekeuze. Om u in deze rol te ondersteunen, bieden we op deze pagina een overzicht van diverse onderwerpen die tijdens de begeleiding van het studiekeuzeproces ter sprake kunnen komen.

In het aanbod van de studiekeuzeactiviteiten gaat de HvA uit van verschillende fases in het studiekeuzeproces:

  • Oriënteren;
  • Verdiepen;
  • Kiezen.

Voor iedere fase biedt de HvA verschillende studiekeuzeactiviteiten aan. Sommige vinden plaats op de eigen school, voor andere bezoekt de leerling de hogeschool. Bekijk voor een overzicht van alle studiekeuzeactiviteiten 2016-2017 de jaarkalender

Voorlichting op school

  • Voorlichtingsmarkten

​Studenten en docenten van de HvA geven op de door scholen georganiseerde voorlichtingsmarkten algemene informatie over studiekeuze, opleidingen of opleidingsclusters. Willen leerlingen meer informatie over een of meer opleidingen, dan kunnen zij naar een van de open dagen komen. Voor een verdiepende kennismaking met een opleiding kunnen ze daarna bij de meeste opleidingen een dag meelopen of komen proefstuderen. Heeft u interesse in een voorlichting op uw school, stuur dan uw verzoek naar aansluiting@hva.nl. Wij nemen dan contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

  • Voorlichting voor ouders

De HvA organiseert in samenwerking met de UvA drie keer per jaar een voorlichtingsavond voor ouders op een HvA- of UvA-locatie. Tijdens deze avonden geven studiekeuzecoaches informatie over het studiekeuzeproces en wordt ingezoomd op hoe ouders hun kind kunnen helpen bij het kiezen. Decanen en mentoren zijn van harte welkom om de voorlichtingsavond bij te wonen. Wilt u een verkorte vorm van deze voorlichting tijdens een van uw ouderavonden? Stuur dan uw verzoek naar aansluiting@hva.nl. Wij nemen dan contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Studiekeuzeactiviteiten

Voor iedere fase in het studiekeuzeproces biedt de HvA verschillende studiekeuzeactiviteiten aan. 

Voor een goed onderbouwde studiekeuze onderneemt een studiekiezer in ieder geval de volgende stappen:

  • Hij bekijkt in de opleidingenlijst - met behulp van de filters in de linkerkolom - welke opleidingen aansluiten bij zijn interessegebied. 
  • Hij bezoekt op de open dag de opleidingen waar zijn interesse naar uit gaat en eventuele verwante opleidingen.
  • Hij   loopt een dagje mee met een student die al studeert bij de opleiding die hij wil gaan doen of komt  proefstuderen

Met een havo-, vwo-, of mbo-4-diploma hebben uw leerlingen toegang tot een hbo-opleiding. Voor sommige opleidingen gelden aanvullende toelatingseisen. Wanneer een leerling niet voldoet aan de toelatingseisen zijn er verschillende mogelijkheden om deze aan te vullen.

Toelatingseisen

De toelatingseisen worden ieder jaar opnieuw bekeken door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Indien de toelatingseisen wijzigen, wordt het gewijzigde overzicht gepubliceerd in de Staatscourant. Op onze website vindt u het meest actuele overzicht van de toelatingseisen

Deficiëntie- en opfriscursussen

Mist een leerling voor de toelating tot een bepaalde opleiding een vereist vak, dan kan deze deficiëntie in sommige gevallen weggewerkt worden door deel te nemen aan een deficiëntiecursus

Beschikt een leerling wel over de vereiste vakken om toegelaten te worden, maar heeft hij of zij behoefte om deze kennis op te frissen of bij te spijkeren, dan biedt de Hogeschool van Amsterdam een aantal opfriscursussen aan.

Voor een aantal opleidingen zijn er meer geïnteresseerden dan opleidingsplaatsen. Daarom is voor deze opleidingen een numerus fixus ingesteld en is er een selectieprocedure. Vanaf studiejaar 2017-2018 wordt er niet meer centraal geloot. De inschrijfdatum voor deze fixus-opleidingen is vervroegd naar uiterlijk op 15 januari 2017. 

Overzicht opleidingen met een numerus fixus 

Bekijk het stappenplan 

Ga voor meer informatie naar hva.nl/selectie

 

Om uw leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun studiekeuze biedt de HvA veel studiekeuzeactiviteiten aan. Toch vallen nog veel studenten uit door een verkeerde studiekeuze. Daarom stelt de HvA deelname aan de studiekeuzecheck verplicht. Na de studiekeuzecheck is er de mogelijkheid kosteloos deel te nemen aan een studiekeuzeworkshop voor heroriëntatie. Voor een opleiding met een beperkt aantal opleidingsplaatsen (numerus fixus) wordt er geselecteerd

Studiekeuzecheck

Na het verzoek tot inschrijving via Studielink (uiterlijk 1 mei) neemt de aankomend student deel aan de studiekeuzecheck. Deelname aan de studiekeuzecheck is verplicht. De inhoud verschilt per opleiding, maar bestaat in ieder geval uit het invullen van een online vragenlijst en een huiswerkopdracht vooraf. Op de dag zelf is er een theorieles en een praktijkopdracht die worden afgesloten met een toets of een presentatie. Op basis van het resultaat van de verschillende onderdelen ontvangt de aankomend student een studiekeuzeadvies. De studiekeuzecheck vindt plaats op tenminste twee momenten tussen maart en juli 2017. De meeste studiekeuzechecks zijn in juni. Meer informatie.

Leerlingen met een functiebeperking kunnen soms extra hulp nodig hebben bij hun studie. Deze hulp kan materieel van aard zijn, maar ook financieel en zelfs immaterieel. We raden studiekiezers aan om tijdens een open dag hierover in gesprek te gaan met een studentendecaan. 

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden door de Hogeschool van Amsterdam? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief via het aanmeldformulier

Oude exemplaren van de nieuwsbrief.

Decanensymposium

Een keer per jaar organiseert de Hogeschool van Amsterdam samen met de Universiteit van Amsterdam het decanensymposium. Tijdens dit evenement komen decanen uit het hele land samen om de ontwikkelingen bij hogescholen en universiteiten te volgen en met elkaar van gedachten te wisselen. 

Het eerstvolgende UvA-HvA Decanensymposium vindt plaats op donderdag 15 september 2016. U kunt zich hiervoor vanaf 1 juli 2016 op deze website aanmelden. 

Impressie van Decanensymposium 2015

Decanenkringbijeenkomst

De Hogeschool van Amsterdam organiseert samen met de Universiteit van Amsterdam bijeenkomsten op maat voor decanenkringen. Aansluitend kunt u op een HvA- of UvA-locatie een decanenkringoverleg inplannen. Heeft u hier interesse in, neem dan contact op met aansluiting@hva.nl.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 16 september 2016