Hogeschool van Amsterdam

Decanen Voortgezet Onderwijs

De Hogeschool van Amsterdam organiseert een groot aantal activiteiten die gericht zijn op een goede aansluiting van havo- en vwo-leerlingen op het hbo. Onder de uitvouwbare kopjes hieronder vindt u de voor u relevante informatie over die activiteiten.

Sinds 1995 koppelt de Hogeschool van Amsterdam oud-leerlinggegevens terug naar ruim 100 vo-scholen in de regio: welke leerlingen zijn aan een opleiding van de HvA begonnen, hoe zijn de propedeuseresultaten, welke oud-leerlingen zijn afgestudeerd, et cetera.

Jaarlijks, in de periode januari tot en met juni, brengen adviseurs van de afdeling Instroommanagement de decanen een bezoek. Tijdens dat bezoek koppelen zij niet alleen de oud-leerlinggegevens terug, maar delen ook nieuwe ontwikkelingen in het hbo in het algemeen en binnen de HvA in het bijzonder. Andersom brengen zij vragen die leven bij decanen onder de aandacht van de HvA. De ervaring is dat decanen deze bezoeken waarderen en het op prijs stellen op de hoogte gehouden te worden over welke van hun oud-leerlingen op de HvA begonnen zijn met een opleiding en 'hoe zij het doen'.

Voor informatie over de terugkoppeling kunt u contact opnemen met de afdeling Instroommanagement van de HvA, Lino Boekelman, c.d.m.boekelman@hva.nl, 06 21 15 64 42.

Ons algemene e-mailadres is: aansluitingsprogramma@hva.nl

Het Studentmentoren Programma (SMP) zet zich sinds 1998 in voor het begeleiden van leerlingen tijdens het studiekeuzeproces. Onze studentmentoren zijn succesvolle HvA-studenten die in het bezit zijn van hun propedeuse. Gedurende een periode van zes maanden begeleiden zij elk twee à drie leerlingen in hun oriëntatie op het hbo. Ze bezoeken samen open dagen en studiebeurzen, gaan in op de interesse en wensen van de leerlingen en maken uiteindelijk een stappenplan dat bijdraagt aan een passende studiekeuze.

 Kijk voor meer informatie en contactgegevens bij Studentmentoren.

Het Oriëntatiejaar UvA-HvA biedt een aantal keuzetrajecten aan, variërend van 3 dagen tot 5 maanden. Als uw leerlingen ondanks het volgen van het LOB-programma op school en andere keuzeactiviteiten er toch niet uit komen wat zij willen gaan studeren, is het volgen van een van deze trajecten wellicht de oplossing:

Heeft een leerling van u de keuze voor een vervolgopleiding eindelijk gemaakt, maar komt hij/zij er achter dat daarvoor een voor toelating vereist vak ontbreekt aan zijn/haar profiel, dan bieden de deficiëntiecursussen die worden aangeboden door Studentenzaken mogelijk een oplossing.

Ook voor het bijspijkeren van wiskunde, hulp bij taalachterstand en 21+-toelatingsexamens kunt u contact opnemen met Studentenzaken.  

Ook anderstalige studenten kunnen hier terecht om zich voor te bereiden op het Nederlands op hbo-niveau en het waarderen van hun buitenlandse diploma

Gepubliceerd door  Communicatie 5 september 2014