Hogeschool van Amsterdam

Programma Ondernemerschap

Smart City Academy

Het starten, managen en opschalen van smart city projecten

De afgelopen jaren zijn er in Amsterdam een grote hoeveelheid aan smart city oplossingen gestart die bijdragen aan de kwaliteit van leven in de stad. Echter, veel van deze oplossingen of initiatieven stranden al vóór of vlak na de pilot. Met een team van onderzoekers, docenten en met ondersteuning van studenten doen we praktijkgericht onderzoek naar het opzetten, managen en opschalen van een smart city project. Daarnaast adviseren we organisaties over passende businessmodellen gericht op een smart city oplossing.

Verstedelijking, klimaatverandering en energie- en grondstoffenschaarste leiden tot nieuwe vraagstukken voor de stad Amsterdam. Stedelijke opgaven als verkeersopstoppingen, stijgende emissieniveaus en milieuvervuiling vragen om innovatieve oplossingen en nieuwe technologische toepassingen van ondernemers, bewoners en maatschappelijke instellingen: ook wel smart city-oplossingen genoemd.

Het idee achter een smart city is dat we ondanks de verstedelijking en vervuiling, de stad leefbaarder, duurzamer, bereikbaarder en aantrekkelijker kunnen maken. Amsterdam zet daarbij sterk in op de energietransitie en grondstoffencirculatie voor het realiseren van een circulaire stad (bron: De Circulaire Metropool Amsterdam 2014-2018). De stad staat hoog op de ranglijst van smart cities in Europa en is in 2016 door de Europese Commissie uitgeroepen tot Europese hoofdstad van innovatie.

Ondanks dat het stimuleren van nieuwe initiatieven hoog op de agenda staat van Amsterdam, zijn de smart city-initiatieven in Amsterdam nu nog relatief kleinschalig en experimenteel. Het lab wil bijdragen aan een slimme stad waar de stakeholders leren samen te innoveren en oplossingen te co-creëren (collaborative entrepreneurship) die de kwaliteit van leven in de stad verbetert en nieuwe business mogelijkheden genereert.

 

Rode elektrische auto aan oplaadpaal
Gepubliceerd door  Ondernemerschap 16 januari 2018