Hogeschool van Amsterdam

Programma Ondernemerschap

Onderzoek

Lectoraat Entrepreneurships & Entrepreneurial Labs

Ondernemerschap geniet enorm veel aandacht in beleid, media, onderwijs en onderzoek. Het programma en het lectoraat Entrepreneurship hebben zich als doel gesteld om een realistisch en genuanceerd beeld van ondernemerschap te ontwikkelen door zowel de positieve als negatieve aspecten van ondernemerschap op micro-, meso en macro niveau te belichten in onderzoek.

De afgelopen jaren zijn er in Amsterdam een grote hoeveelheid aan smart city oplossingen gestart die bijdragen aan de kwaliteit van leven in de stad. Echter, veel van deze oplossingen of initiatieven stranden al vóór of vlak na de pilot. Met een team van onderzoekers, docenten en met ondersteuning van studenten doen we praktijkgericht onderzoek naar het opzetten, managen en opschalen van een smart city project. Daarnaast adviseren we organisaties over passende businessmodellen gericht op een smart city oplossing. 

Lees verder

Binnen het Store Innovation Lab werken winkeliers uit het MKB, brancheorganisaties en aanbieders van instore (internet)technologie, samen met onderzoekers, studenten en docenten van de hogeschool van Amsterdam (HvA). Het belangrijkste doel van deze samenwerking is om retailers te helpen met innoveren. Middels praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en experimenten worden technologische innovaties gevalideerd en toekomstbestendige winkelconcepten ontwikkeld.
 

Social entrepreneurs creëren maatschappelijk impact door te ondernemen. Het oplossen van maatschappelijke problemen staat centraal in het businessmodel. De overheid heeft hetzelfde doel en bij vraagstukken rond arbeidsparticipatie en integratie van vluchtelingen bijvoorbeeld hebben ze elkaar hard nodig. Maar hoe verloopt de samenwerking? Welke businessmodellen werken wel en welke niet? Hoe kan je maatschappelijk impact in waarde uitdrukken? Dat is wat we onderzoeken in het Lab Social Entrepreneurship van de HvA.

Lees verder
Gepubliceerd door  Ondernemerschap 8 december 2016