Hogeschool van Amsterdam

Programma Ondernemerschap

Bijeenkomst Platform Smart Cities & Citizens

Hoe werken we (samen) aan smart city onderwijs, onderzoek en beleid?

Evenement

Het Platform Smart Cities & Citizens nodigt onderzoekers, docenten en andere professionals die werken aan Smart Cities en met Smart Citizens uit om deel te nemen aan onze bijeenkomst op 20 september. We bieden vanuit 3 verschillende steden inpiratie over hoe je kunt werken aan smart cities en citizens. Ook is er een parallelle track speciaal over smart city onderwijs bij de Hogeschool van Amsterdam en andere Hogescholen.

Het platform Smart Cities en Citizens brengt toegepaste onderzoekers van HBO-instellingen, stedelijke actoren en vertegenwoordigers van kennisinstellingen en kennisnetwerken op relevante gebieden zoals bouw en leefomgeving samen rond het thema van slimme steden en burgers.

Op donderdag 20 september 2018, 13.15 – 17.00 uur wordt in Utrecht de derde plenaire bijeenkomst van het platform Smart Cities & Citizens georganiseerd.  Locatie: cursus en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Wat gaan we doen?

We beginnen de bijeenkomst met een keynote van Prof. dr. ir. Johan Versendaal, lector Digital Smart Services bij Hogeschool Utrecht en bijzonder hoogleraar e-business aan de Open Universiteit te Heerlen, over methoden voor onderzoek in smart cities.

We vervolgen de bijeenkomst met een interview-keynote met vertegenwoordigers van drie slimme Nederlandse steden. We krijgen dankzij deze keynote onder andere een beeld van de successen en uitdagingen op het gebied van slimme toepassingen in deze steden en van de manier waarop deze steden samen (zouden willen) werken met hogescholen.

In het derde gedeelte wordt aandacht besteed aan de projectlijnen “Verblijven in en verplaatsen door de openbare ruime” (projectlijn I) en “Veerkrachtige Systemen” (projectlijn II). Parallel hieraan is er een onderwijssessie waarin mensen die onderwijs over smart cities geven en ontwikkelen elkaar kunnen vinden. Er is ook aandacht voor een nieuwe smart city minor van de HvA en de initiatieven om vanuit het platform om een impuls te geven aan het smart city onderwijs op hogescholen.

Het programma:

13.15 Inloop met koffie en thee

13.30 Welkomstwoord en korte update

13.40 Keynote methodologie voor onderzoek in smart cities

14.25 Interview-keynote met gemeenten

15.25 Pauze

15.50 Parallelle sessies onderwijs, projectlijn I, projectlijn II

16.40 Reactie Johan Versendaal op de sessies over de programmalijnen in de vorm van "programma-advies" en discussie

17.00 Borrel

Aanmelden

We hechten er waarde aan ons onderzoek, onderwijs en beleid te verrijken vanuit professionals uit de praktijk! Wij nodigen u dan ook van harte uit bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.  U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst bij Demi van der Putte, d.c.vanderputte@saxion.nl 

 

Gepubliceerd door  Smart City Academy 5 juli 2018