Deze melding verbergen X

De HvA maakt op haar websites gebruik van cookies. Meer info

Home separator Nieuws separator HvA-lectoraat Nieuw economisch leiderschap van start

HvA-lectoraat Nieuw economisch leiderschap van start

geld

 

Op 16 januari is dr. Jaap Koelewijn bij de Hogeschool van Amsterdam, Economie en Management van start gegaan met zijn lectoraat ‘Nieuw economisch leiderschap’. In dit lectoraat zal hij zich bezighouden met onderzoeksvragen op het raakvlak van leiderschap en economie. Wat voor leiderschap hebben we nodig om de financiële wereld zo in te richten dat er toekomstperspectief is?

De kredietcrisis van 2008 en de economische crisis die hierop volgde hebben diep ingegrepen op veel aspecten van onze samenleving. De kredietcrisis was het gevolg van een dieper liggend probleem, dat je zou kunnen typeren als een groeiende kloof tussen de reële wereld en de financiële wereld. Bovendien was er tegelijk ook sprake van een morele crisis. Miljoenen mensen procederen tegen banken en verzekeraars vanwege slechte voorlichting over riskante en veel te dure producten. Lector Jaap Koelewijn zal zich vanuit ethische en maatschappelijke invalshoeken richten op vragen als: waaruit bestaat momenteel de verbinding tussen de financiële wereld en de (gewone) economie? Wat is nu eigenlijk de doelstelling van een onderneming of financiële instelling; worden organisaties alleen gedreven door omzet, winst, rendement en persoonlijk gewin, of is er meer aandacht voor focus op eerlijkheid, integriteit, samenwerking en rekenschap geven aan de buitenwereld?

Het onderzoek dat binnen het lectoraat Nieuw economisch leiderschap plaatsvindt, sluit aan bij het opleidingenaanbod van Economie en Management. Tevens past het lectoraat goed binnen de vier centrale onderzoeksthema’s van het domein: diensteninnovatie, hrm en leiderschap, stadseconomie en management, en internationalisering. Dit is het eerste lectoraat dat specifiek is gericht op leiderschap in de financiële wereld. Het lectoraat maakt deel uit van CAREM, Centre for Applied Research on Economics & Management, het kenniscentrum van Economie & Management / HES van de HvA.

Jaap Koelewijn (1956) studeerde Algemene Economie en promoveerde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op het onderwerp bedrijfseconomisch toezicht op het bankwezen. Hij werkte vervolgens in diverse researchfuncties in de financiële sector. Naast inhoudelijke expertise heeft hij ook ruime ervaring met het leidinggeven aan professionele teams en met uiteenlopende bestuurlijke werkzaamheden. Sinds begin 2000 heeft Koelewijn als zelfstandig adviseur gewerkt. Hij combineert daarbij zijn ervaring in de wetenschap, de financiële praktijk en het toezicht. Zijn werkzaamheden concentreren zich op het gebied van financiering en belegging enerzijds en de daarbij behorende regelgeving en integriteits- en governancevraagstukken anderzijds.