Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Deelraad Gezondheid

Welkom op de pagina van de deelraad medezeggenschap van de faculteit Gezondheid.

De HvA heeft medezeggenschapsraden op verschillende niveaus in de organisatie. De deelraden zijn de medezeggenschapsorganen van de faculteiten. Hierin zijn zowel medewerkers als studenten vertegenwoordigd.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 3 juli 2017