Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Leden

De Centrale medezeggenschapsraad wordt gevormd door 12 studenten en 12 medewerkers. De huidige raadsperiode loopt van 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2020.

 

Naam

Faculteit/functie

Naam

Faculteit/functie

Han Boels FBE (Docent & onderzoeker E-commerce) Siham Chaara FBE (Student Commerciele economie)
Willem Brouwer FDMCI (Docent Informatica en Technische informatica) Pepijn Gutz FMR (Bestuurskunde)
Paul Disco FDMCI (Docent Marketing) Alessandro van Haag FOO (Student leraar maatschappijleer 2e graads)
Mark van der Horst Facilitair coordinator Amstelcampus en Leeuwenburg Bas Heilig FBE (Student Bedrijfskunde MER)
Chris Kremer FOO (Docent Pedagogiek) Elias Jonk FG (Student Fysiotherapie)
Kees Post FBE (Programma manager Bedrijfseconomie DT) Gijsbert Klijn FBSV (Student ALO)
Kiek van der Putte FG (Docent Fysiotherapie) Jari Kuipers FBE (Student HRM)
Hajar Rifi FG (Docent Verpleegkunde) Jeffrey Meijer FMR (Student HBO-Rechten)
Gerrit Hettema FT (Docent Logistiek) Remus Otten FT (Student Engineering)
Sip Stulp FMR (Stage coordinator en docent Recht) Nadine Ruiter FMR (Student Sociaal Juridische Dienstverlening)
Agnes Tay FBE (Docent Bedrijfseconomie) Kim Stam FT (Student Product design)
Mark Thomas O&O (Beleidsmedewerker kwaliteit en accreditatie Martijn Wolffenbuttel FDMCI (Student Informatica)


De dagelijkse leiding van de raad is in handen van het dagelijks bestuur (DB).

Gepubliceerd door  Medezeggenschap 14 december 2018