Hogeschool van Amsterdam

Make It Work

Bent u op zoek naar ICT-talent?

Zit u met moeilijk in te vullen IT-vacatures? Deelname aan het Make IT Work project kan ook voor uw bedrijf of instelling de oplossing zijn. Deelname is laagdrempelig en biedt verschillende voordelen ten opzichte van een regulier sollicitatieproces. Voor complete informatie over Make IT Work verwijzen wij u graag door naar: www.it-omscholing.nl

De online selectieprocedure start met een informatietraject. In dit virtuele traject wordt de kandidaat meegenomen in de wereld van een Software Engineer, Cyber Security Specialist of Business Analytics Specialist (vanaf februari 2018). Er volgt veel informatie zoals informatieve filmpjes die concreet uitleggen wat de functies inhouden en welke competenties daarbij horen. Wanneer de geïnteresseerde zich aangesproken voelt tot een van de omscholingsrichtingen, gaat hij/zij verder en komt in het selectiegedeelte. Het selectiegedeelte bestaat uit o.a. harde selectiecriteria voor deelname en er zijn testen op Nederlands, Engels, cijfermatig inzicht, analytisch vermogen en persoonlijkheid. Na het doorlopen van de online selectieprocedure volgt er een voorbereidingsdag waar kandidaten worden ingelicht over het omscholingstraject en vervolgens vindt er een kennismakingsmoment tussen potentiële kandidaten en ICT-bedrijven op de werkgeversmarkt.

Voor de exacte data van werkgeversmarkten verwijzen wij u door naar de nieuwe website: www.it-omscholing.nl. Make IT Work blijft continu vernieuwen en er zullen dan ook in de loop der tijd omscholingsrichten bijkomen. Het actuele aanbod kunt u tevens vinden op www.it-omscholing.nl

Uitvoerder van het project Make IT Work is de Hogeschool van Amsterdam (HvA). De HvA heeft tientallen jaren ervaring in het opleiden van ICT'ers; de ICT-studenten krijgen vaak al voor hun afstuderen een baan aangeboden. Meer lezen over de Hogeschool van Amsterdam. 
Voor het Make IT Work project ontwikkelden de meest ervaren ICT-docenten van de hogeschool een speciaal opleidingstraject in samenwerking met werkgevers. Dit om zo’n actueel en intensief mogelijk onderwijsprogramma te ontwikkelen dat de specifieke doelgroep van hoogopgeleiden zonder specifieke IT-achtergrond zo goed mogelijk opleidt en voorbereidt op een carrière in de IT op hbo-niveau.

De cursisten doen in het omscholingstraject IT-kennis en -vaardigheden op het gebied van software engineering, cyber security of business analytics (vanaf februari 2018) op en ontwikkelen specifieke competenties die aansluiten bij de vraag uit de huidige markt. Daarnaast is er aandacht voor samenwerking en communicatievaardigheden. Het opleidingstraject bestaat uit twee fases. De eerste vijf maanden worden de cursisten opgeleid bij de HvA. Na succesvolle afronding van het eerste deel gaan de cursisten zes maanden aan de slag bij de bij het project aangesloten werkgevers en worden tegelijkertijd verder geschoold: één dag per week bij HvA.

Het onderwijsprogramma is ontwikkeld door de docenten van de betrokken kennisinstellingen en de vanaf de start betrokken werkgevers. Alle bij het project aangesloten werkgevers kunnen bijdragen aan de invulling van de uitstroomprofielen. Wilt u daarover meer weten, dan kunt u contact opnemen met ons door een mail te sturen naar info@it-omscholing.nl 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de aangesloten werkgevers en de cursisten investeren allen in dit project. Van u als werkgever wordt dus een bijdrage verwacht. De helft van de kosten van het traject worden gefinancierd door cofinanciering vanuit de Regeling Cofinanciering Sectorplannen van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Van de overige helft betaalt de werkgever het grootste deel en de cursist een kleiner deel voor de omscholing.

Als werkgever betaalt u 6000 euro per cursist. U dient dit bedrag te voldoen zodra de cursist waar u een intentieverklaring mee heeft getekend het eerste deel van het omscholingstraject succesvol heeft afgerond. In het tweede deel betaalt u de cursist die bij u in dienst komt een salaris.

Naast het feit dat Make IT Work u een tijdrovende en kostbare selectieprocedure bespaart, krijgt u een zeer gemotiveerde software engineer die is opgeleid volgens de laatste ontwikkelingen op de markt en in afstemming met de behoeftes van u als werkgever. Tot slot draagt u bij aan het terugdringen van de (jeugd-)werkloosheid hetgeen wellicht goed bij uw beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen past.

Werkoverleg rond laptop
Gepubliceerd door  Make IT Work 2 november 2017