Hogeschool van Amsterdam

Make It Work

Bent u op zoek naar ICT-talent?

Zit u met moeilijk in te vullen ICT-vacatures? Deelname aan het Make IT Work project kan ook voor uw bedrijf of instelling de oplossing zijn. Deelname is laagdrempelig en biedt verschillende voordelen ten opzichte van een regulier sollicitatieproces.

De online selectieprocedure start met een informatietraject. In dit virtuele traject wordt de ICT’er in wording meegenomen in de wereld van een software engineer. Er volgt veel informatie zoals informatieve filmpjes die concreet uitleggen wat de functie van software engineer inhoudt en welke competenties daarvoor nodig zijn. Wanneer de geïnteresseerde zich aangesproken voelt tot dit traject, gaat hij/zij verder en komt in het selectiegedeelte. Het selectiegedeelte bestaat uit o.a. harde selectiecriteria voor deelname en er zijn testen op Nederlands, Engels, cijfermatig inzicht, analytisch vermogen en persoonlijkheid. Na het doorlopen van de online selectieprocedure volgt er een kennismakingsmoment tussen potentiële ICT’ers in wording en potentiële werkgevers op de werkgeversmarkt. De eerstvolgende werkgeversmarkt vindt plaats op woensdag 1 maart 2017.

Uitvoerder van het project Make IT Work is de Hogeschool van Amsterdam (HvA). De HvA heeft tientallen jaren ervaring in het opleiden van ICT'ers; de ICT-studenten krijgen vaak al voor hun afstuderen een baan aangeboden. Meer lezen over de Hogeschool van Amsterdam. 
Voor het Make IT Work project ontwikkelen de meest ervaren ICT-docenten van de hogeschool een speciaal opleidingstraject in samenwerking met de UvA en met de werkgevers. Dit om zo’n actueel en intensief mogelijk onderwijsprogramma te ontwikkelen dat de specifieke doelgroep  van hoogopgeleiden zonder specifieke ICT-achtergrond zo goed mogelijk opleidt en voorbereidt op een carrière in de ICT als software engineer op hbo-niveau.

De cursisten doen in het omscholingstraject ICT-kennis en -vaardigheden op het gebied van software engineering op en ontwikkelen specifieke competenties die aansluiten bij de vraag uit de huidige markt. Daarnaast is er aandacht voor samenwerking en communicatievaardigheden. Het opleidingstraject bestaat uit twee fases. De eerste vijf maanden, het traject werkend leren, worden de ICT’ers in wording opgeleid bij de HvA. Na succesvolle afronding van het eerste deel volgt het traject lerend werken. De ICT’ers in wording gaan zes maanden aan de slag bij de bij het project aangesloten werkgevers en worden tegelijkertijd verder geschoold: één dag per week bij HvA.

Het onderwijsprogramma in het traject werkend leren is ontwikkeld door de docenten van de betrokken kennisinstellingen en de vanaf de start betrokken werkgevers. Alle bij het project aangesloten werkgevers kunnen bijdragen aan de invulling van de uitstroomprofielen. Wilt u daarover meer weten, dan kunt u contact opnemen met ons.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de aangesloten werkgevers en de cursisten investeren allen in dit project. Van u als werkgever wordt dus een bijdrage verwacht. De helft van de kosten van het traject worden gefinancierd door cofinanciering vanuit de Regeling Cofinanciering Sectorplannen van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Van de overige helft betaalt de werkgever het grootste deel en de cursist een kleiner deel voor de omscholing.

Als werkgever betaalt u 5700 euro per cursist. U dient dit bedrag te voldoen zodra de cursist waar u een intentieverklaring mee heeft getekend, het eerste deel van het omscholingstraject, het traject werkend leren van vijf maanden, succesvol heeft afgerond. In het tweede deel, het traject lerend werken, betaalt u de cursist die bij u in dienst komt een salaris.
Naast het feit dat Make IT Work u een tijdrovende en kostbare selectieprocedure bespaart, krijgt u een zeer gemotiveerde software engineer die is opgeleid volgens de laatste ontwikkelingen op de markt en in afstemming met de behoeftes van u als werkgever. Tot slot draagt u bij aan het terugdringen van de (jeugd-)werkloosheid hetgeen wellicht goed bij uw beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen past.

Werkoverleg rond laptop
Gepubliceerd door  Make IT Work 7 februari 2017