Hogeschool van Amsterdam

Make It Work

FAQ werkgever

Op deze pagina:

De metropoolregio Amsterdam heeft geen harde grens; het strekt zich globaal uit van IJmuiden tot Lelystad en van Purmerend tot Haarlemmermeer. Als uw bedrijf zich buiten dit gebied bevindt, is het toch mogelijk deel te nemen. Voorwaarde is dat u een match vormt met een omscholingskandidaat die wel binnen de MRA woont en die bereid is te reizen naar uw locatie om daar te werken. Dit is belangrijk om rekening mee te houden op de werkgeversmarkt.

Eind augustus 2015 is de eerste lichting cursisten van start gegaan. Kijk voor de meest recente data op www.it-omscholing.nl. De eerste fase van het traject bij de HvA duurt 5 maanden. In deze periode volgen de cursisten 40 uur per week onderwijs. Gedurende het daaropvolgende deel van 6 maanden bij de werkgever krijgen de cursisten nog één dag per week les bij HvA. Cursisten starten dus 5 maanden na aanvang van het omscholingstraject hun werkzaamheden bij de werkgever (32 uur/week). Dat betekent bijvoorbeeld dat cursisten die in september 2016 zijn gestart, in februari 2017 bij de werkgever aan de slag zijn gegaan.

Iedere cursist die het gehele traject met succes afrondt, ontvangt een certificaat als bewijs dat de cursist skills van een software engineer, cyber security specialist of business analytics specialist (vanaf februari 2018) op hbo-niveau bezit. De cursist beschikt dan over de in het omscholingstraject opgedane kennis en vaardigheden, en heeft een half jaar werkervaring. Dit is weliswaar niet gelijkwaardig aan het diploma Software Engineer / Cyber Security of Business Analytics op hbo-niveau, maar uit het certificaat blijkt wel dat de cursist volgens de laatste vereisten van de markt aan de slag kan op hbo-niveau. Dit vanwege de specifieke combinatie van enerzijds het beschikken over een ander hbo- of wo-diploma en anderzijds het succesvol afronden van het omscholingstraject. Zoals projectleider Ronald Kleijn het verwoordt: "Het is uniek dat de cursisten een ander hoogwaardig diploma hebben en echt een pré. Iemand met scholing op een ander gebied is uitstekend in staat om die kennis/vaardigheden van het betreffende vakgebied te verbinden in ICT. Op de grensvlakken tussen vakgebieden ontstaat veel innovatie en daarmee is het heel waardevol dat de cursisten reeds een ander hbo- of wo-diploma hebben." We kijken nog of we aanvullend een programma aan kunnen bieden zodat de cursist wel het bachelordiploma officieel zou kunnen behalen. Wanneer het traject slechts ten dele behaald wordt, wordt er geen deelcertificaat uitgereikt.

De selectieprocedure start met een online informatie- en selectietraject. In dit virtuele traject wordt de ICT’er in wording meegenomen in de wereld van een software engineer, cyber security specialist of business analytics specialist (vanaf februari 2018). Er volgt veel informatie zoals informatieve filmpjes die concreet uitleggen wat de functie inhoudt en welke competenties daarvoor nodig zijn. Wanneer de geïnteresseerde zich aangesproken voelt tot dit traject, gaat hij/zij verder en komt in het selectiegedeelte. Het selectiegedeelte bestaat uit informatie, harde selectiecriteria voor deelname en er zijn testen op Nederlands, Engels, cijfermatig inzicht, analytisch vermogen en persoonlijkheid. Na het doorlopen van de online selectieprocedure volgt er een kennismakingsmoment tussen potentiële ICT’ers in wording en potentiële werkgevers. Op basis van de gesprekken met werkgevers volgt, wanneer er een match is, een intentieverklaring van werkgever richting de cursist. Deze intentieverklaring wordt omgezet in een arbeidscontract zodra de cursist het traject werkend leren (het eerste semester van de opleiding) met goed gevolg heeft afgelegd.

Er zijn voor de werkgever geen kosten aan verbonden als de kandidaat het eerste deel niet succesvol afrondt c.q. het traject voortijdig beëindigt. Of dit nu aan de kandidaat verwijtbaar is of niet, doet er daarbij niet toe. Het traject stopt op dat moment voor de cursist.

De werkgever waarmee de cursist een intentieverklaring heeft ondertekend, ontvangt dan geen factuur van de HvA. De cursist dient vervolgens het werkgeversdeel van de opleidingskosten aan de HvA te betalen.

Zodra de cursist in dienst is bij de werkgever gelden gewoon de nomale arbeidsvoorwaarden van het bedrijf en is het aan de werkgever en cursist om er met elkaar uit te komen. Het werkgeversdeel van de opleidingskosten (6000 euro) betaalt de werkgever na het eerste semester van de opleiding.

Gepubliceerd door  Make IT Work 2 november 2017