Hogeschool van Amsterdam

Make It Work

Samenwerking met Hilversum Media Campus

De Hogeschool van Amsterdam start in samenwerking met Hilversum Media Campus het omscholingstraject naar de media-industrie. Met de combinatie van werken en leren wordt er ingespeeld op de groeiende vraag naar IT-professionals in de media-industrie.

Samenwerking

Er gebeurt veel op het gebied van technologie in de media. Van meer en betere camera’s, geluid en licht tot IP/cloudbased oplossingen, internetapplicaties en video on demand platforms. Steeds meer mediaproducten worden IT-producten en daarmee neemt de vraag naar IT-skills en IT-professionals in de media-industrie fors toe. Veel mediabedrijven zitten met lastig te vervullen vacatures. Daarom starten Hogeschool van Amsterdam, Hilversum Media Campus en Mybit het omscholingstraject Make IT Work voor de media-industrie. Hier worden hoogopgeleide talenten zonder specifieke IT-achtergrond omgeschoold naar een software engineer functie op hbo-niveau.

 

Inhoud

​Het omscholingstraject tot software engineer in de media-industrie bestaat uit het bestaande curriculum van software engineering met daarbij aanvullende vakken op mediagebied. De cursisten voeren een project uit van twee weken, waarbinnen zij verschillende mediaworkshops volgen. Tijdens het project houden zij zich bezig met het maken van een programma, vergelijkbaar met uitzending gemist. Op deze manier wordt de cursist klaargestoomd voor een functie als software engineer in de media.

Lees hier meer over Make IT Work

Aanmeldprocedure

Ben je geïnteresseerd in deelname aan de omscholing tot software engineer in de media-industrie? De online selectieprocedure start met een informatietraject. In dit virtuele traject wordt de ICT’er in wording meegenomen in de wereld van een software engineer. Er volgt veel informatie zoals informatieve filmpjes die concreet uitleggen wat de functie van software engineer inhoudt en welke competenties daarvoor nodig zijn.

Wanneer de geïnteresseerde zich aangesproken voelt tot dit traject, gaat hij/zij verder en komt in het selectiegedeelte. Het selectiegedeelte bestaat uit o.a. harde selectiecriteria voor deelname en er zijn testen op Nederlands, Engels, cijfermatig inzicht, analytisch vermogen en persoonlijkheid. Na het succesvol doorlopen van de online selectieprocedure volgt er een informatiedag en vervolgens een kennismakingsmoment tussen potentiële ICT’ers in wording (in de media-industrie) en zowel ICT-bedrijven als mediabedrijven op de werkgeversmarkt.

Informatiedagen en werkgeversmarkten worden meerdere keren per jaar gehouden. Voor exacte data verwijzen wij u door naar de website: www.it-omscholing.nl

 

Gepubliceerd door  Make IT Work 16 maart 2017