Hogeschool van Amsterdam

Make It Work

Over de Hogeschool van Amsterdam

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is uitvoerder van het project Make IT Work. De rector van de HvA, Huib de Jong, is tevens voorzitter van de stuurgroep Human Capital van de Amsterdam Economic Board. Deze stuurgroep is de drijvende kracht achter het regioplan 'Werk maken van talent' waar Make IT Work onderdeel van uit maakt.

Samenwerken in de metropoolregio Amsterdam

De HvA is de hogeschool ván, vóór en mét Amsterdam. Een hogeschool waar leren, werken en leven in de inspirerende en complexe metropoolregio Amsterdam met elkaar verbonden zijn. Studenten, medewerkers en onderzoekers zijn op diverse manieren verbonden met bedrijven en instellingen in Amsterdam. Make IT Work is hier een mooi voorbeeld van.

Maatschappelijk betrokken

De HvA is een onderwijsinstelling die met een breed aanbod aan beroepsopleidingen een grote variëteit aan studenten opleidt die hun talenten maximaal ontplooien om zelfstandig en op een hoog niveau hun professie uit te oefenen. Daarnaast is de HvA een kennisinstelling die door koppeling van onderwijs en onderzoek bijdraagt aan de vernieuwing van de beroepspraktijk en de samenleving.

Portretfoto Huib de Jong

"De HvA is een maatschappelijk betrokken instelling en wil studenten opleiden tot toekomstige werknemers waar de arbeidsmarkt om vraagt. Met Make IT Work komt de HvA tegemoet aan een urgente en directe vraag uit de arbeidsmarkt. Tegelijk is het een prachtige kans voor veel werkloze hoogopgeleiden, die dankzij dit project grote kans hebben een baan te vinden.”
Huib de Jong, rector HvA, voorzitter Human Capital

De werkloosheid onder afgestudeerde hbo’ers is gestegen van 6,0% in 2011 naar 8,9% in 2013.
De HvA biedt al tientallen jaren hoger onderwijs aan, uiteraard ook op het gebied van de ICT. Onder de afgestudeerde software engineers van de HvA is de werkloosheid zeer laag tot nihil. Regelmatig krijgen studenten software engineering al tijdens hun studie een baan aangeboden door bedrijven waar ze stage lopen of opdrachten uitvoeren. Bij de diplomering hebben de meeste van hen al een baan.

Meer informatie over de HvA

Meer informatie over de UvA

Gepubliceerd door  Make IT Work 16 maart 2017