Hogeschool van Amsterdam

Make It Work

Business Analytics Specialist

Vanaf februari 2018 biedt Make IT Work de omscholingsrichting Business Analytics aan

Vanaf februari 2018 is het mogelijk omgeschoold te worden naar de functie van Business Analytics Specialist. 

Business Analytics is het verbeteren van bedrijfsprocessen door het verkrijgen van nieuwe inzichten gebaseerd op interne en externe data, gebruikmakend van tools voor procesanalyse en dataanalyse. Dit alles met als doel het verbeteren van de prestatie van de organisatie. De werkzaamheden van een Business Analytics Specialist bestaan uit het oplossen van bedrijfsvraagstukken. Vanuit data-analyse verkrijgt u inzichten, waardoor u de vraagstukken en bijbehorende oplossingen met een combinatie van kennis en vaardigheden op de gebieden bedrijfskunde en informatica zichtbaar maakt, analyseert én oplost.

Download hier de brochure

GEÏNTERESSEERD ALS WERKGEVER?

Stuur dan een mail naar info@it-omscholing.nl of bel naar Baukje Vetter: 06-11265306

CURRICULUM BUSINESS ANALYTICS

Het vakgebied Business Analytics wordt onderverdeeld in een aantal deelgebieden, namelijk: Descriptive Analytics, Diagnostic Analytics, Predictive Analytics en Prescriptive Analytics. Binnen Make IT Work Business Analytics zullen kennis en vaardigheden worden opgedaan in de eerste drie deelgebieden. Het curriculum bestaat hierdoor uit een combinatie van bedrijfskunde en informatica, met als belangrijke onderwerpen: bedrijfsprocessen, Business Intelligence, Data Warehousing, SQL, NoSQL, Databases en Big Data.

De omscholing Business Analytics bestaat uit twee semesters. In het eerste semester krijgt de cursist vakinhoudelijke thema’s. De cursist krijgt ICT-kennis en vervolgens specifieke kennis die nodig is voor de functie van Business Analytics Specialist. Daarnaast volgt de cursist projecten waarin hij aan de slag gaat met het geleerde. In het tweede semester worden er vaardigheids- en verdiepingstrainingen gegeven.

Gepubliceerd door  Make IT Work 7 november 2017