Hogeschool van Amsterdam

Make It Work

FAQ ICT’er in wording

Wij starten meerdere keren per jaar met een nieuwe lichting. Kijk voor actuele data op: www.it-omscholing.nl

Je kunt je aanmelden via de volgende link: https://makeitwork.harver.com/. Je doorloopt hier vier stappen: het invullen van persoonlijke informatie, het beantwoorden van aanvullende vragen, het maken van de intelligentie- en persoonlijkheidstest en het uploaden van documenten. 

De metropoolregio Amsterdam heeft geen harde grens; het strekt zich globaal uit van IJmuiden tot Lelystad en van Purmerend tot Haarlemmermeer. Als je buiten dit gebied woont, is het zeker mogelijk deel te nemen. Enige voorwaarde is dat jij bereid bent om dagelijks naar de regio Amsterdam te reizen om daar te leren en te werken.

Iedere cursist die het gehele traject met succes afrondt, ontvangt een certificaat  als bewijs dat de cursist op hbo-niveau de skills bezit van een software engineer, cyber security specialist of business analytics specialist (vanaf februari 2018). Je beschikt dan over de in het omscholingstraject opgedane kennis en vaardigheden, en hebt een half jaar werkervaring. Dit is weliswaar niet gelijkwaardig aan het diploma Software Engineer, Cyber Security of Business Analytics op hbo-niveau, maar uit het certificaat blijkt wel dat de cursist volgens de laatste vereisten van de markt aan de slag kan op hbo-niveau. Dit vanwege de specifieke combinatie van enerzijds het beschikken over een ander hbo- of wo-diploma en anderzijds het succesvol afronden van het omscholingstraject. Zoals projectleider Ronald Kleijn het verwoordt: "Het is uniek dat de cursisten een ander hoogwaardig diploma hebben en echt een pré. Iemand met scholing op een ander gebied is uitstekend in staat om die kennis/vaardigheden van het betreffende vakgebied te verbinden in ICT. Op de grensvlakken tussen vakgebieden ontstaat veel innovatie en daarmee is het heel waardevol dat de cursisten reeds een ander hbo- of wo-diploma hebben." We kijken nog of we aanvullend een programma aan kunnen bieden zodat je wel je bachelor officieel zou kunnen behalen. Wanneer het traject slechts ten dele behaald wordt, is het niet mogelijk een deelcertificaat te krijgen.

Wanneer je een uitkering ontvangt en je hebt sollicitatieplicht, dien je zelf contact op te nemen met de betreffende uitkeringsinstantie in je gemeente om te achterhalen hoe de uitkeringsinstantie omgaat met de sollicitatieplicht en met de uitkering als je zou deelnemen aan het Make IT Work omscholingstraject. Je bent er zelf verantwoordelijk voor om dit goed af te stemmen vòòrdat je het traject start. Uitkeringsinstanties bekijken het per individu. Het is dus maatwerk en daarom dien je er rekening mee te houden dat het tijd kost.

Als je een uitkering ontvangt, kun je bij de uitkeringsinstantie checken of zij bereid zijn de kosten voor je te vergoeden. Als dat niet op jou van toepassing is, dan is de HvA in bijzondere gevallen bereid om bij hoge uitzondering een betalingsregeling te treffen. We kunnen hiertoe besluiten wanneer je door de selectieprocedure bent gekomen en er een of meerdere werkgevers zijn die je intentieverklaringen hebben aangeboden. We vragen je om bij je aanmelding te vermelden dat je een betalingsregeling zou willen treffen met argumentatie die inzicht biedt in de achterliggende reden.

Wanneer je reden van het niet succesvol afronden van de eerste fase van het traject c.q. van het voortijdig beëindigen van dit traject:
A) niet verwijtbaar is (bijv. in het geval van een ernstige ziekte), dan kan de HvA de betalingsverplichting à 1000 euro kwijtschelden.
B) is dat je de geboden lesstof, ondanks je getoonde inzet en motivatie, niet kunt bijbenen, dan dien je alleen je eigen bijdrage te voldoen van 1000 euro.
C) verwijtbaar is (bjiv. omdat je elders een baan accepteert), dan dien je de kosten à 1000 euro te voldoen plus het werkgeversdeel à 6000 euro.
> Als je je binnen de eerste vier weken bedenkt, betaal je 300 euro.

Als je de eerste fase niet succesvol afrondt, is het niet mogelijk om door te stromen naar de tweede fase van het traject. Het omscholingstraject stopt dan op dat moment.

Als dat gebeurt vanwege niet verwijtbaar gedrag van jouw kant (bijv. werkgever verhuist naar buitenland als gevolg van fusie) zal de HvA alles in het werk stellen om jou op korte termijn aan een andere werkgever te koppelen waar je je traject kunt afronden. Als werkgever het traject stopt vanwege verwijtbaar gedrag van jouw kant (bijv. je houdt je niet aan de afspraken die je gemaakt hebt met werkgever) dan is het jouw verantwoordelijkheid om dit op een goede manier met de werkgever op te lossen.

Het is jouw verantwoordelijkheid hier een oplossing voor te vinden. In principe betaal jij dan niet alleen je eigen investering (1000 euro) maar krijg je er een factuur bovenop welke het werkgeversdeel representeert (6000 euro). Je zou met je nieuwe werkgever die niet bij het project is aangesloten, kunnen onderhandelen dat deze het gehele of een gedeeltelijk bedrag van jouw omscholingstraject voor zijn rekening neemt. Het blijft je eigen verantwoordelijkheid omdat je er zelf voor kiest een baan bij een werkgever te accepteren die niet is aangesloten bij Make IT Work.

Voor dit traject moet je een intentieverklaring hebben, waaruit blijkt dat je bij een werkgever aan de slag gaat. Deze verklaring kun je krijgen als je het eerste deel van het traject succesvol hebt afgerond. 

Dit is nog niet eerder gelukt, maar je kunt altijd proberen om hierover afspraken te maken met je toekomstige werkgever. 

Dit gaat altijd in overleg met je werkgever. Een voorwaarde is wel dat je op een voorbereidingsdag en werkgeversmarkt bent geweest. 

Gepubliceerd door  Make IT Work 2 november 2017