Hogeschool van Amsterdam

Make It Work

Werkevent 'Werk maken van talent' druk bezocht

5 okt 2015 14:01 | Make IT Work

Het werkevent 'Werk maken van talent' is een initiatief van de Metropoolregio Amsterdam en de Amsterdam Economic Board. Make IT Work is er 28 september 2016 bij. De arbeidsmarkt van de toekomst is gebaat bij een gezamenlijke inzet vanuit werkgevers, onderwijs en overheid. De massale opkomst tijdens de feestelijke opening van het werkevent ‘Werk maken van talent’ is alvast een eerste stap in de juiste richting.

Samenwerking werkgevers, onderwijs en overheid

Dat het gaat om de samenwerking, het idee dat je vérder kijkt dan de gebruikelijke grenzen tussen werkgever, onderwijs, en overheid, en elkaar juist verrijkt met kennis, wordt duidelijk tijdens deze opening in de overvolle zaal. ‘Een ding is zeker, de wereld verandert razendsnel en de arbeidsmarkt verandert net zo goed mee,’ zegt wethouder Kajsa Ollongren, beheerder van de portefeuille Economie voor de gemeente Amsterdam en samen met haar collega Maaike Veeningen uit Amstelveen namens de PRES trekker van het thema arbeidsmarkt onderwijs. Want het zijn niet alleen de hoogvliegers, of juist de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt waar we alert op moeten blijven, maar het is net zo goed het middensegment dat onze specifieke aandacht vraagt. ‘Het middensegment is het meest aan verandering onderhevig,’ zegt Ollongren. ‘Hier geldt dat een goede samenwerking van vitaal belang is, een continue omscholing, blijven leren.’

Foto van wethouder Kajsa Ollongren van gemeente Amsterdam bij het werkevent

Kajsa Ollongren (wethouder Economie van gemeente Amsterdam)

Onderwijs- en arbeidsmarkt monitor

Het is dít adagium van Ollongren, ‘samenwerken is de oplossing’, dat zich gedurende deze opening in de Concertzaal blijft herhalen. Al was het alleen al door de resultaten die tijdens de presentatie van de eerste Onderwijs- en arbeidsmarkt monitor worden geïntroduceerd door prof. dr. Wim Groot, hoogleraar economie (UVA) en hoogleraar Evidence Based Education (UM). Zo werd er gekeken naar de uitstroomkansen voor jongeren met een werkloosheidsuitkering (WW) over de periode van 2012 en 2013. Wat blijkt? De helft van deze jongeren komt na de WW in een andere sector terecht dan vóór de WW. Deze ‘intersectorale mobiliteit’ onderstreept volgens Groot het belang van een goede samenwerking en een zogenaamde regioregie: door knelpunten op de arbeidsmarkt aan te pakken en daarmee bij te dragen aan een economische groei.

Download de onderwijs- en arbeidsmonitor

Een leven lang leren

De plenaire opening wordt afgesloten met het dubbelinterview met met Mariëtte Hamer (Sociaal-Economische Raad) en Doekle Terpstra (Techniekpact) over het arbeidsmarktbeleid van de toekomst, waarna wethouder Diversiteit Simone Kukenheim de webtool voor werkgevers aanbiedt aan Mariëtte Hamer. Het is Hamer die aan het einde nog maar eens benadrukt dat we allemaal ‘een leven lang moeten leren. Ja, de tijd dat je veertig jaar in één functie blijft is voorgoed voorbij.’

Foto van Mariette Hamer en Doekle Terpstra bij het werkevent

Simone Kukenheim (Wethouder Diversiteit van Amsterdam), Mariette Hamer (Sociaal-Economische Raad), presentatrice Sylvana Simons en Doekle Terpstra (Techniekpact)

Meer informatie over het werkevent.