Hogeschool van Amsterdam

Lectoraat Beroepsonderwijs

Publicaties

Hier volgt een lijst met publicaties van het Lectoraat Beroepsonderwijs, in volgorde van publicatiedatum.

Vervoort, M., Diepen, van. M. & Elffers, L. (2018). "We staan aan de wieg van iets moois". Eerste ervaringen en opbrengsten van het Keuzedeel Voorbereiding hbo. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Beroepsonderwijs.

Elffers, L. (2018). Toegankelijkheid van het hbo: van complex vraagstuk naar handreiking voor de praktijk. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Beroepsonderwijs.

Diepen, van, M. (2018). Maatwerk? Met mate! Onderzoek naar flexibilisering van deeltijdopleidingen van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding.

Elffers, L. & Vervoort, M. (2018). Op weg naar het HBO. Havo-leerlingen en mbo-studenten over de overstap naar het hbo: overwegingen, verwachtingen en ondersteuningsbehoeften. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Beroepsonderwijs.

Elffers, L. (2018). De bijlesgeneratie. Opkomst van de onderwijscompetitie. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Elffers, L. (2018). Studiesucces in het hbo: het belang van een ketenbenadering. In: Glastra, F. & Middelkoop, van, D. (eds.). Studiesucces in het hoger onderwijs. Van rendement naar maatschappelijke relevantie. Delft: Eburon.

Vervoort, M. & Elffers, L. (2018). Het achterblijvende studiesucces van mbo-instromers in het eerste jaar van het hbo: de rol van vaardigheden, leerstijl, studiekeuze en motivatie. Tijdschrift voor hoger onderwijs. 36 (1).

Broek, A. van den, Elffers, L., Braam, C. & Warps, J. (2017). Studentlab doorstroom mbo-hbo. Nijmegen/Amsterdam: ResearchNed / HvA/ Kennisland.

Elffers, L. (2017). Over grenzen heen kijken en reiken: kansen bieden in de beroepskolom. In: Hoogeveen, K., Jepma, I. J. & Studulski, F. (red.). Kansen bieden in plaats van uitsluiten. Utrecht: Sardes

Elffers, L. (2017). Kansrijke schoolloopbanen in en op weg naar het hbo: een ketenbenadering. Tijdschrift voor hoger onderwijs. 35 (1).

Elffers, L. (2016). De beroepskolom als grootstedelijke emancipatiemachine. In Fukkink, R. & Oostdam, R. (eds.). Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context: van startbekwaam naar stadsbekwaam. Bussum: Coutinho.

Elffers, L. (2016). Kansrijke schoolloopbanen in en op weg naar het hbo. Een ketenbenadering. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam. (lectorale rede).

Gepubliceerd door  Lectoraat Beroepsonderwijs 20 november 2018