Deze melding verbergen X

De HvA maakt op haar websites gebruik van cookies. Meer info

HvA.nl » Organisatie » Onderzoek » Kenniscentrum MR
1816317.full

Lectoraat Implementatie in de jeugdzorg

In de jeugdzorg worden veel verschillende interventies en methodieken gebruikt. Denk aan Triple-P (Positief Opvoeden) of de intensieve gezinsinterventie  Multidimensional Family Therapy (MDFT). Of aan veelgebruikte methodieken als competentiegericht werken en oplossingsgericht werken. Het programma Implementatie in de Jeugdzorg ontwikkelt […]

Lees verder

SalsA

Aanmelding profiel Integraal Sociaal Werk gestart!

De opleidingen CMV, MWD, SJD en SPH van de HvA ontwikkelen Integraal Sociaal Werk. Bij burgers thuis, in de wijk of vanuit voorzieningen en instellingen, samenleving en werkveld vragen om sociaal werkers die vanuit een integrale opvatting kunnen werken. De […]

Lees verder

10 jaar bvjong

Beroepscode kinder- en jongerenwerkers vastgesteld door BV jong

BV jong, de beroepsvereniging voor kinder- en jongerenwerkers, heeft de beroepscode vastgesteld voor deze beroepsgroep. Voor de kinder- en jongerenwerkers dient de nieuwe beroepscode als houvast bij hun professioneel handelen. Voor belanghebbenden, zoals kinderen, jongeren, hun ouders en de gemeente […]

Lees verder

Lectoren

Drie lectoraten starten samenwerking Grootstedelijke Opvoedvraagstukken (GO)

Donderdag 13 maart starten drie lectoren van het domein Maatschappij en Recht en het domein Onderwijs en Opvoeding een samenwerking. De komende jaren gaan Leonieke Boendermaker (lector Implementatie in de Jeugdzorg, DMR), Judith Metz (lector Youth Spot, DMR) en Ruben […]

Lees verder