Deze melding verbergen X

De HvA maakt op haar websites gebruik van cookies. Meer info

HvA.nl » Organisatie » Onderzoek » Kenniscentrum MR

Over het Kenniscentrum

Het Kenniscentrum Maatschappij en Recht (KMR) bevordert intensieve kennisontwikkeling en kenniscirculatie. Het kenniscentrum werkt samen met het onderwijs, de beroepspraktijk en de wetenschap en draagt zo bij aan de professionalisering van de beroepspraktijk waar het domein haar studenten voor opleidt.

Het Kenniscentrum Maatschappij en Recht maakt deel uit van domein Maatschappij en Recht, een van de zeven domeinen van de HvA.

De activiteiten van het Kenniscentrum en die van de bachelor-opleidingen van het domein Maatschappij en Recht beïnvloeden elkaar. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van elkaars kennis, ervaringen, professionals en opbrengsten. De visie waarin praktijkgericht onderzoek bijdraagt aan onderwijs, beroepspraktijk en wetenschap is hierbij leidend. Lees ook meer over de organisatie van het kenniscentrum.

VISIE

Het domein Maatschappij en Recht kiest voor een benadering, waarbij kennisontwikkeling (met als centrale activiteit praktijkgericht onderzoek) en kenniscirculatie nauw verbonden zijn met en relevant zijn voor zowel samenleving en beroepspraktijk, beroepsopleidingen als wetenschap.

BEROEPSPRAKTIJK EN MAATSCHAPPIJ

Kennisontwikkeling vindt plaats in, met en voor de beroepspraktijk waarvoor het domein Maatschappij en Recht opleidt en draagt bij aan de verheldering of oplossing van vraagstukken in de beroepspraktijk en binnen de samenleving.

Belangrijke activiteiten zijn:

 • Projecten binnen de onderzoeksprogramma’s die altijd plaats vinden met, in en voor de samenleving en/of de beroepspraktijk;
 • Activiteiten op het gebied van scholing en advies voor professionals en/of organisaties in de beroepspraktijk;
 • Organiseren van symposia en studiebijeenkomsten;
 • Publiceren van boeken en tijdschriften die bijdragen aan de kennisontwikkeling en de debatten in beroepspraktijk en/of samenleving.

BEROEPSOPLEIDINGEN

Kennisontwikkeling vindt plaats binnen of in nauwe samenwerking met de opleidingen in het domein en heeft impact op de curricula van de opleidingen (bachelor én master), op de (onderzoeksvaardigheden van) studenten en op de professionalisering van docenten van het domein.

Belangrijk zijn:

 • Studenten (en docenten) van de opleidingen werken in het onderwijs (vaak in minoren) aan onderzoek van het kenniscentrum;
 • Docenten uit de opleidingen hebben gedurende kortere of langere tijd een deelaanstelling bij het kenniscentrum;
 • Lectoren en andere medewerkers van het kenniscentrum zijn betrokken bij het onderwijs en de curriculumontwikkeling van de opleidingen;
 • Lectoren en andere medewerkers van het kenniscentrum dragen bij aan de deskundigheidsbevordering van docenten;
 • Excellentietrajecten worden (mede) verzorgd door het kenniscentrum.

WETENSCHAP

De kennisontwikkeling draagt bij aan de wetenschappelijke basis en body of knowledge van de discipline(s), die relevant zijn voor de beroepsopleidingen van het domein maatschappij en Recht.

Dit vindt plaats door:

 • het samenwerken met instellingen voor wetenschappelijk onderzoek;
 • het publiceren van de bevindingen van onderzoek, soms in de vorm van dissertaties.

Neem voor meer informatie contact op met één van onze clustermanagers.