Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Rijden zonder handen

Het potentieel van onbemande vrachtwagens

Artikel

In dit artikel wordt een toekomstvisie geschetst voor de logisitieke sector.

7 mei 2015