Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Resultaten

Het klimaat verandert. Hoe kom je nu bij herinrichting tot een klimaatbestendige straat en wijk? Hieronder worden een aantal resultaten van het onderzoek gepresenteerd.

Met trots presenteren wij een belangrijk resultaat van ons onderzoek: Het voorbeeldenboek "Het klimaat past ook in uw straatje: De waarde van klimaatbestendig inrichten."

Dit voorbeeldenboek toont de mogelijkheden van eenvoudige en haalbare klimaatbestendige inrichtingen van woonstraten. Met dit boek laten we, aan de hand van veelvoorkomende straatbeelden, zien dat een klimaatbestendige inrichting van woonstraten veelal eenvoudig is en voor vlakke gebieden niet duurder hoeft te zijn dan de traditionele inrichting. Dit is gebaseerd op onderzoek met diverse gemeenten. We laten zien hoe een straat klimaatbestendig ingericht kan worden, wat een klimaatbestendige inrichting kost, maar vooral ook wat de voordelen zijn. Voor karakteristieke - en voor veel gemeenten herkenbare - straten hebben we telkens vier inrichtingsmogelijkheden uitgewerkt met de bijbehorende kosten en baten. Wij willen u inspireren door de voorbeelden, zodat u hiermee ook in uw gemeente aan de slag gaat, want Het klimaat past ook in uw straatje!

Het eerste voorbeeldenboek van dit onderzoek "Voor hetzelfde geld klimaatbestendig: Voorbeelden klimaatbestendige inrichting voor veelvoorkomende karakteristieke straten."

In dit boek vindt u voorbeelden van klimaatbestendige herinrichtingsmogelijkheden van woonstraten. We laten zien dat een klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte niet duurder hoeft te zijn dan een traditionele inrichting. Dit is gebaseerd op nauwkeurige schattingen van aanleg- en beheerkosten van recent uitgevoerde projecten. ‘Voor hetzelfde geld klimaatbestendig’ is daarmee de centrale boodschap in deze publicatie. Het toont de mogelijkheden van eenvoudige klimaatbestendige inrichtingen.

Naast het voorbeeldenboek is er ook een achtergronddocument beschikbaar. De boeken kunt u downloaden op deze website / "publicaties".

Kluck, J., W.J. Bakker, L. Kleerekoper, M.M. Rouvoet, R. Wentink, E.J. Klok, en R. Loeve. 2016. Voor hetzelfde geld klimaatbestendig: Voorbeelden klimaatbestendige inrichting voor veelvoorkomende karakteristieke straten. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam en SBRCURnet. 46p

Wij doen onderzoek naar hittestress: Hoe houden we het klimaat in de stad leefbaar, comfortabel en aangenaam bij stijgende temperaturen en meer hittegolven? En wat is aangenaam? Hoe warm kan het worden in de stad en hoe kunnen we de stad zo inrichten dat het aangenaam blijft? Meer groen in de stad kan bijvoorbeeld voor verkoeling zorgen. Bomen, schaduw en groen houden het stadsklimaat aangenaam tijdens hete dagen.

De zomer van 2015 was het op meerdere dagen tropisch warm in Amsterdam. Op deze dagen zijn we met twee mobiele weerstations de gevoelstemperatuur (het thermisch comfort) gaan meten op een aantal karakteristieke locaties in Amsterdam: onder andere op de Dam (versteend), in het Vondelpark (groen) en op de Magere Brug (water). Tegelijkertijd hebben we inwoners en bezoekers van de stad Amsterdam geinterviewd over hun beleving van het microklimaat (temperatuur, wind, luchtvochtigheid). We hebben meer dan 950 interviews gehouden op 7 meetdagen, die we nu aan het analyseren zijn. Met de projectresultaten kunnen professionals (waaronder die van de Gemeente Amsterdam) de stad beter inrichten en ons een fijne en leefbare omgeving blijven bezorgen met meer groen en schaduwplekken. Ook als het klimaat verder verandert.

Meer informatie: Lisette Klok

Lees verder

Tijdens warme dagen en hittegolven warmen huizen op en kunnen slaapkamers zo warm worden dat het de slaapkwaliteit nadelig beïnvloedt. Om ervoor te zorgen dat slaapkamers aangenaam van temperatuur zijn om er prettig te kunnen slapen, hebben we tijdens een hete zomerweek in 2016 temperatuurmetingen uitgevoerd in slaapkamers van 11 huizen in Amsterdam-Oost. Daarbij hebben we onderzocht of er een verband is tussen het ventilatiegedrag (de raamstand) en de slaapkamertemperatuur tijdens hete dagen. De resultaten laten zien dat de raamstand significant van invloed is op de temperatuur in de slaapkamers ‘s nachts. De slaapkamers waarvan het raam ’s nachts open staat, zijn gemiddeld 2 °C koeler dan slaapkamers waarvan de ramen dicht blijven. Op basis van dit onderzoek luidt het advies dus: Zet het slaapkamerraam tijdens hete dagen ’s nachts open om beter (en koeler) te kunnen slapen!

Meer informatie: Lisette Klok

Klok, E.J., N. Gozems, N. Rood, N. Piersma en J. Kluck (2017) Slaapkamermeetexperiment hittegolf 2016: Onderzoek naar het verband tussen ventilatiegedrag en de temperatuur in slaapkamers tijdens een hittegolf. Hogeschool van Amsterdam, 14 februari 2017, 23p

De mind-map toont de effecten van extreme hitte voor Nederlandse en buitenlandse steden en is gebaseerd op een literatuurstudie van Klok en Kluck (2016). Er zijn grofweg vijf soorten effecten te onderscheiden: voor gezondheid, voor stedelijke netwerken, voor drink- en oppervlaktewater, voor de stedelijke buitenruimte, en voor de leefbaarheid van de stad. Gemeentes en andere partijen kunnen de mind-map gebruiken om met elkaar te verkennen wat de impacts zijn van toenemende hitte en wat zij hieraan kunnen doen.

Meer informatie: Lisette Klok

Lees verder

We hebben een methode ontwikkeld die helpt bij het maken van een selectie van maatregelen tegen wateroverlast en hittestress in specifieke situaties. De basis van deze methode is gebaseerd op wijktypologieën, bijvoorbeeld het historisch bouwblok, tuindorp of bloemkoolwijk. Het idee is dat in een bepaald wijktype bepaalde maatregelen meer kans van slagen hebben.

Meer informatie: Laura Kleerekoper.

Lees verder

Wij hebben een MKBA methodiek ontwikkeld waarmee eenvoudig kan worden bepaald welke factoren ertoe doen en welke niet. Daarnaast zijn veel praktijkvoorbeelden tot in detail uitgewerkt. Het blijkt dat in meerdere gevallen klimaatadaptatie financieel aantrekkelijk en eenvoudig is. De ontwikkelde kennis is in een kosten en baten app verwerkt: ontdek binnen tien minuten de kosten en baten van een nieuwe straatinrichting in uw eigen specifieke omgeving.

Meer informatie: Wiebe Bakker

 

Lees verder
Hittestress meting Amsterdam
Hittestress meting Amsterdam
Hittestress meting Amsterdam
Hittestress meting Amsterdam
Hittestress meting Amsterdam
Hittekaart Amsterdam
Gepubliceerd door  Urban Technology 14 februari 2017