Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Human Factors in Aviation Seminar | Research Exchange (Dutch speaking)

Debat

Op woensdag 6 april 2016 wordt voor de tweede keer de Human Factors in Aviation Seminar | Research eXchange (HFAS|RX) georganiseerd. Doel van de Research Exchange is om vraag en aanbod op het gebied van kennis van Human Factors in de civiele en militaire luchtvaart bij elkaar te brengen. 

-

De luchtvaart is continu in verandering. Dat heeft invloed op het operationele personeel dat werkzaam is in deze sector. De vraagstukken die deze veranderingen met zich meebrengen vragen om een solide kennisbasis. Het is de taak van universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten om deze kennisbasis te creëren. Echter, vraag en antwoord dienen wel op elkaar afgestemd te zijn, zodat de luchtvaartsector veilig, effectief en efficiënt kan blijven werken. De HFAS | RX brengt mensen uit de luchtvaartpraktijk en onderzoekers samen om van gedachten te wisselen over lopend onderzoek en om te praten over toekomstige onderzoeksvragen. Sprekers uit de praktijk zullen aangeven waar zij dagelijks tegenaan lopen. Onderzoekers van verschillende onderzoeksinstituten zullen inzicht geven in de state-of-the-art op het gebied van Human Factors. De Research Exchange wordt georganiseerd door het Netherlands Aerospace Centre (NLR), de Hogeschool van Amsterdam (HvA), de KLM en de Stichting HUFAG. 

9:00     Ontvangst
9:30     Welkom & opening - Robert Jan de Boer (HvA)
9:40     Uitleg interactief gedeelte - Antoine de Reus (NLR)
9:50     Jos Wilbrink (Min IenM) - Ontwikkelingen sinds human factors roadmap 2012
10:10   Prof. Peter Jorna -  Human Computer Interaction: bottlenecks and the next step
10:55   Pauze
11:10   Edzard Boland (NLR) -  Fatigue
11:40   Anneke Nabben (NLR) - Attitudes and Behaviour in aircraft maintenance​
12:10   Eric Groen (TNO) - Spatial disorientation and upset recovery
12:40   Lunch
13:30   Lt Kol. Michel de Rivecourt (KLu) - Pilot Selection 3.0
14:00   Daan Pool (TUD) -  (Im)proving the effectiveness of simulator-based pilot training
14:30   Herman Hello (KLM) -  Human Factors in KLM Training
15:15   Pauze
15:30   Interactief 
17:00   Borrel

Jos Wilbrink (Min IenM) - Ontwikkelingen sinds Human Factors roadmap 2012

Bio
Jos Wilbrink heeft 10 jaar gewerkt bij het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, waar hij geluidbelastingsberekeningen maakte, alsmede het rekenmodel voor de berekening van de geluidbelasting door de kleine luchtvaart heeft ontwikkeld. Vanaf 1990 werkte hij bij de Luchtvaartinspectie, onderdeel van de Rijksluchtvaartdienst. Hij was namens Nederland deelnemer in het JAA Research Committee, later voorzitter daarvan. Vanaf eind 1997 vervulde hij diverse managementfuncties. Daarna werd hij Clustermanager Technisch Operationele Criteria, tevens plaatsvervangend unitmanager Infrastructuur. In 2005 werd hij Hoofdinspecteur Luchthavens en Luchtruim, tevens hoofd van de Nederlandse National Supervisory Authority. In 2011 ging hij over van de Inspectie naar Beleid binnen de afdeling Luchtvaartveiligheid van de Directie Luchtvaart bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu te Den Haag en is daar Coördinerend Beleidsmedewerker.

Abstract
Met de komst van ICAO Annex 19 is meer verantwoordelijkheid komen te liggen bij luchtvaartbedrijven om de veiligheid te borgen. Daarbij wordt door de bedrijven gebruik gemaakt van een Safety Management Systeem en door de overheid een State Safety Programme. Nederland heeft recent editie 2 van het State Safety Programme afgerond. In het bijbehorende SSP Actieplan zijn acties opgenomen welke reeds zijn opgestart of binnenkort zullen worden opgestart. Vaak draait het bij het gebruik van een Safety Management Systeem om het leren van ervaringen en dat vereist pro-actief om je heen kijken naar mogelijke leerpunten, maar nadrukkelijk ook voorvallenmeldingen. Dan wordt het belang van de mens, de human factor, duidelijk. Om het bedrijf te kunnen laten leren van de ervaringen van de mens, de medewerker,  dient het bedrijf een goede veiligheidscultuur te hebben, met daarbij een goede meldingencultuur en dat vereist een goede ‘just culture’. Overheid en bedrijfsleven kunnen elkaar helpen en versterken bij die ontwikkelingen.

Prof. Peter Jorna (Consultant) - Human Computer Interaction: bottlenecks and the next step

Bio
Peter is expert in Human Machine Systems design and evaluation. He teaches part-time at Cranfield University in the UK and Shanghai Jiao Tong University in China. He worked for 18 years at the National Aerospace Laboratory in Amsterdam and served as head of the Flight Division, managing Helicopters, Operational Research, Human Factors, Flight Mechanics, and Flight Simulation departments. Since 2008 he has been active as an independent expert for the European Union and the aviation industry, including flight deck certification for COMAC in China. Peter is the President-elect of the European Association for Aviation Psychology (EAAP).

Abstract
Computers hebben een grote bijdrage geleverd aan het comfort en de veiligheid in de luchtvaart. Helaas zijn er nog regelmatig misverstanden in de communicatie tussen mens en machine met een fatale afloop. Een aantal hardnekkige bottlenecks wordt besproken alsmede de tegenmaatregelen die tot nu toe zijn genomen zoals een verbeterde regelgeving waardoor Human Factors nu concreet in de luchtwaardigheidseisen zijn opgenomen. Daarnaast is er gewerkt aan een betere validatie van ontwerpen voor nieuwe systemen. Maar de verbeteringen gaan langzaam  en vandaag de dag werken we nog eigenlijk nog steeds met ouderwetse systemen die vooral éénrichtingscommunicatie bezigen en weinig rekening houden met hun gebruikers. Maar er zijn ontwikkelingen die de computer letterlijk en figuurlijk ‘menselijker’ kunnen maken. 

Edzard Boland (NLR) - Fatigue

Bio
Edzard Boland has earned a MSc in Aviation Human Factors at Cranfield University in 2003. After working for the University as a research assistant he started working with the Royal Netherlands Air  Force in 2005 as a Human Factors Specialist. Main working areas included; CRM training design and delivery, pilot and air traffic controller selection and fatigue research. In 2008 he moved to the NLR where he is a training specialist in the department of Training, Simulation and Operator Performance. Civil and military research areas include competency-based training, instructor training, fatigue and startle and surprise management.

Abstract
Pilot fatigue is a major safety concern. A number of procedures are in place to manage the associated risks. However, these procedures are based on generalised management techniques, such as controlling hours of work rather than measuring the fatigue levels of individual pilots. Being able to objectively measure the fatigue of individuals could potentially offer a significant safety benefit. However, there is no accepted, practical way to do this in an operational context.
The CAA-UK Pilot Fatigue Measurement study addressed key issues towards a goal of developing methodologies to better manage pilot fatigue. The main research question to be answered was: "Can fatigue in individuals be measured with sufficient reliability in order to make a relationship with changes (deterioration) in flying performance?"

Anneke Nabben (NLR) - Attitudes and Behaviour in aircraft maintenance​

Bio
Anneke has worked for the KLM E&M Training Department for five years, implementing 'On the Job'-concepts, designing classroom and digital training trajectories and training instructors. After KLM, Anneke worked at Airbus in Toulouse, France, where she practised training needs analyses and developed innovating training tools and concepts. Currently Anneke is working for the Netherlands Aerospace Centre in the Netherlands (NLR), where she works in many different projects for multiple customers of the NLR.

Abstract
Aviation accidents are not often caused by a lack of knowledge and technical skills on the part of maintenance personnel but when it is the case, they find their origin in Human Factors. For that reason, the maintenance aviation training industry (as represented in the EAMTC) decided that attitude of maintenance personnel is an area that should be studied to improve the safety and efficiency. During this presentation the result of this study are presented. Firstly, an informed understanding of attitudes and behaviours and the role they play in safe and efficient aircraft maintenance has been achieved. Secondly, the ‘Attitude and Behaviour intervention selection tool’ was developed to support improvement of safety and efficient maintenance. The tool is based on a system perspective. This implies that issues with safety behaviour cannot be solved by sending maintenance personnel to an off-the-shelf skill or HF training course. Training offered needs to have a close relation to the operational reality encountered by the technician on the job. The systems perspective and the intervention selection tool outlined in this study present an opportunity for the MRO and the training department to collaborate in solving safety behaviour and attitude issues.

Eric Groen (TNO Human Factors) - Simulation of Spatial Disorientation and Upset Recovery in DESDEMONA

Bio
Eric Groen has a background in human physiology, and received his Ph.D. on research into the Space Adaptation Syndrome in astronauts. Currently he works as senior scientist at the research organization TNO, where his research focuses on spatial disorientation in pilots; Loss of Control In-flight (LOC-I); simulation of non-normal flight conditions; and human factors of sub-orbital spaceflight. Next to these research activities, he teaches ground-based spatial disorientation awareness training to military pilots, and provides anti-air sickness training to pilots. Eric was the initiator and coordinator of the European research project “Simulation of UPset Recovery in Aviation” (SUPRA). Eric is also part-time involved in human factors program of the Aviation Studies at the Applied University of Amsterdam.

Abstract
This presentation will give an overview of the capabilities of the DESDEMONA facility at TNO to simulate spatial disorientation and upset recovery. DESDEMONA, acronym for DESorientation DEMONstrAtor, features an extended motion envelope, including a centrifuge, that allows for the demonstration of typical vestibular illusions. The aircraft model developed within the SUPRA project is capable of reproducing upset conditions in transport aircraft, including aerodynamic stall. The combination of aircraft model and motion platform provides a close approximation of the physical environment of a real aircraft in upset conditions. As such, the simulator can be used to familiarize pilots with non-normal flight conditions with the objective to improve their recovery techniques and reduce the startle factor. 

Lt Kol. Michel de Rivecourt (KLu) - 

Bio
Michel is the head of the Department of Aviation and Occupational Psychology of the Centre for Man in Aviation (Royal Netherlands Air Force). He has more than 10 years of experience as project manager and consultant on human factors, safety and quality management, education and training, and psychological selection. Presently he is redesigning the selection process for all military pilots of the armed forces. The new selection process is expected to increase the quality of the selected candidates while simultaneously reducing processing time, financial costs and labor intensity.

Abstract: Pilot selection 3.0
De afgelopen jaren heeft de Koninklijke Luchtmacht moeite om voldoende kandidaat vliegers te werven. Om dit probleem op te lossen heeft het Centrum voor Mens en Luchtvaart een volledig nieuw selectieproces ontworpen met als doel het verhogen van de kwaliteit van de kandidaat vliegers en het gelijktijdig verlagen van de doorlooptijd en de kosten. Tijdens de presentatie zullen het plan van aanpak en de eerste resultaten worden gepresenteerd.

Daan Pool (TUD) - (Im)proving the effectiveness of simulator-based pilot training

Bio
Daan M. Pool has been working as an Assistant Professor at the Control and Simulation Division of the Faculty of Aerospace Engineering at Delft University of Technology since January 2013. He is responsible for teaching and research related to aerospace human factors, flight simulation, and mathematical modelling and system identification techniques. His main research interests include manual vehicle control, mathematical modelling and identification applied to human control, and simulator-based pilot training.

Abstract
Currently, pilots acquire and maintain their manual flying skills, especially those needed in emergency flight situations, almost exclusively in flight simulators. Recent “loss-of-control”-category accidents have, however, cast doubts on the effectiveness of current simulator-based training practices. A key problem on the way to improvements is the difficulty of collecting convincing and quantitative evidence regarding training effectiveness, pinpointing exactly how learned skills may still be lacking. This presentation will present the results of a recent quasi-transfer-of-training experiment performed in the SIMONA Research Simulator at TU Delft, where the effects of simulator motion feedback on the training of manual control skills were explicitly quantified using pilot modelling techniques. The increased understanding of manual control skill development gained from such quantitative methods is key to proving, and further improving, the effectiveness of current simulator-based pilot training.

Herman Hello - Head of training & Vice President B747-unit KLM - "Human Factors in KLM Training"

Bio
While being an airline pilot Herman Hello has held various positions within KLM: Project Manager replacement Flight Planning System, Member of the Introduction Team A330, Training Manager A330, Operations Manager A330 & MD11. Furthermore he was member of a number of EASA and ICAO Task Forces concerning Flight Crew Licencing and Upset Recovery Training (ICAO Doc 10011). Currently he is KLM’s Head of Training and Vice President of the Boeing B747 unit, while being also responsible for setting KLM’s recruiting standard for KLM Flight Academy.

Abstract
This presentation will give an overview of KLM’s development of the Alternative Training and Qualification Program (ATQP) and the role of SHAPE 2.0 therein, which is KLM’s behavioural marker system for feedback purposes. With this ATQP KLM strives to strengthen pilot’s Core Competencies and improve training effectivity by gathering data from pilots’ performance and using this in a feedbackloop. SHAPE 2.0 is a vital part in this to pinpoint which behaviour is satisfactory or needs to be reinforced. Futhermore this presentation will deal with other Human Factor developments within KLM, such as the new design of the Type Conversion Course. Also the need for future development from the operator’s point of view will be addressed.

---

Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

Registratie (closed)

De Aviation Academy wil iedereen danken voor zijn/haar aanwezigheid op deze geslaagde dag.

De downloadlinks van de presentaties van de sprekers zijn hieronder te vinden: 

1. Jos Wilbrink

2. Peter Jorna

3. Edzard Boland

4. Anneke Nabben

5. Eric Groen

6. Michel de Rivecourt

7. Daan Pool

8. Herman Hello

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 13 april 2016