Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

HUFAG Themamiddag (Dutch speaking)

Debat

In gesprekken met Nederlandse onderhoudsbedrijven blijkt één van de zorgen bij de invoering van een Safety Management System (SMS) een macho cultuur te zijn. Die leidt tot minder meldingen van gevaarlijke situaties en het (bewust?) niet volgen van veiligheidsrichtlijnen. Intensivering van de communicatie inspanningen hebben geen, of zelfs een averechts effect. De themamiddag zal door middel van drie lezingen en een discussie, antwoord geven op hierbij relevante vraagstukken.

HUFAG Themeday

De themamiddag poogt antwoorden te vinden op vragen als:

  • Wat zijn de kenmerken van een macho cultuur?
  • Wat zijn de nadelen van een dergelijke cultuur voor de veiligheid? Zijn er ook voordelen?
  • Hoe doorbreken we een macho cultuur en verhogen we de veiligheid?

Het middagprogramma omvat drie lezingen (JetSupport, Vrije Universiteit & Koninklijke Luchtmacht) en een discussie. 

Programma 

14:30     ontvangst
15:00     welkom door Robert Jan de Boer (HvA) en/of Paul Meijer (HUFAG)
15:05     lezing 1: Wat is cultuur, wat is “macho cultuur”, door antropoloog David Passenier (VU)
15:30     lezing 2: Cultuur bij JetSupport, door Teunald Burger.
15:55     pauze
16:20     lezing 3: Cultuur bij de KLu onderhoud, door Ronald ter Wee.
16:45     discussie
17:00     einde & borrel

Klik hier om te registreren! Deelname is gratis.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 10 maart 2016