Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Logistieke Regieconcepten

Hoe kunnen deze het MKB helpen in het versterken van haar keten- en netwerkpositie?

Vakpublicatie

Deze publicatie biedt een analysekader voor het analyseren van de kansen en knelpunten, als gevolg van een verschuiving in de relaties tussen actoren bij toepassing van actuele, innovatieve logistieke regieconcepten.

Gepubliceerd door  Urban Technology 9 april 2015