Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Opslag duurzame energie in batterijen elektrische auto’s (SEEV4-City)

SEEV4-City (Smart, clean Energy and Electric Vehicles for the City) gebruikt slimme laadpaal voor duurzaam energienetwerk in de stad

Project

Elektrische auto’s staan vaak ’s avonds aan de laadpaal. Dit zorgt voor een piekbelasting van het energienetwerk. Tegelijkertijd wordt veel zonne-energie die overdag wordt opgewekt nooit gebruikt. Dit kan anders. Batterijen van elektrische auto’s kunnen worden ingezet voor de opslag van duurzame energie. Een speciale laadpaal kan ervoor zorgen dat auto’s, bedrijven en huishoudens de energie later kunnen gebruiken. Het is aangetoond dat dit op kleine schaal kan. SEEV4-City onderzoekt hoe dit op grotere schaal kan worden toegepast. Het project draagt bij aan de transitie naar duurzame energie in de stad.

Grafiek die de piekbelasting in de ochtend en avond laat zien, waaruit blijkt dat er 's avonds niet genoeg energie beschikbaar is om alle auto's op te laden met duurzame energie. De grafiek laat zien dat Vehicle2Grid technologie deze vraagcurve kan stabiliseren.

Het opladen van elektrische auto‘s in de avond zorgt voor grote vraag naar elektriciteit op het moment dat de productie van duurzame energie lager ligt. Dit kan worden opgevangen met slimme technologie.

Opslag duurzame energie 

In eerder onderzoek is op kleine schaal aangetoond dat zonne-energie kort opgeslagen kan worden in batterijen van elektrische auto’s. Deze technologie heet Vehicle2Grid. SEEV4-City onderzoekt hoe dit slimme laadconcept opgeschaald kan worden. 

SEEV4-City ontwikkelt netwerken waarin batterijen van elektrische auto’s gebruikt worden voor de opslag en distributie van duurzame energie in de stad. De netwerken gebruiken laadpalen die door middel van slimme informatietechnologie weten wat het optimale moment is om een auto op te laden. Daarnaast kunnen auto’s aan de palen ook ‘ontladen’. Daardoor kunnen bedrijven en huishoudens de zonne-energie ook later gebruiken.

Zes internationale pilots

Met operationele pilots in Amsterdam, Kortrijk, Leicester, Loughborough en Oslo probeert SEEV4-City verschillende netwerken op te zetten en te implementeren. Wat dit ingewikkeld maakt, is dat elk land eigen regelgeving heeft. En dit terwijl alle landen hetzelfde doel nastreven: minder CO2 uitstoten. In de pilots wordt gezocht naar hoe je het laadsysteem in verschillende situaties kunt inzetten. De projecten zijn verschillend in omvang en vinden plaats op straat-, wijk- en bedrijfsniveau. Twee van de pilots vinden plaats in Amsterdam.

Pilot Amsterdam ArenA (Vehicle2Business)

De grootste pilot van SEEV4-City vindt plaats in de Amsterdam ArenA. De Amsterdam ArenA gebruikt evenveel energie als 270 huishoudens. Vooral tijdens evenementen en sportwedstrijden is het verbruik hoog. Daarom experimenteert de ArenA met opslag van duurzame energie. Op het dak van de ArenA liggen 4178 zonnepanelen. De energie die hiermee wordt opgewekt, wordt in de ArenA opgeslagen in oude autobatterijen. De ArenA gebruikt deze energie op latere momenten zelf. En bezoekers kunnen er ook hun auto mee opladen. De Amsterdam ArenA staat straks model voor grote gebouwen wereldwijd. 

Pilot Gemeente Amsterdam (Vehicle2Neighbourhood)

De Gemeente Amsterdam experimenteert met een slim laadsysteem. Energie wordt opgeslagen in elektrische auto’s die in de buurt geparkeerd staan. In de avonduren wordt de energie teruggegeven aan de huishoudens. Ook wordt tijdens de piek iets minder energie aan elke auto gegeven, zodat er meer auto’s geladen kunnen worden. Amsterdam is de eerste stad waarin dit systeem operationeel is. 

Van concept naar implementatie

Met de kennis die in het project wordt opgedaan, draagt SEEV4-City bij aan:

  • Het berekenen en meten van systemen die duurzame energie verdelen, waardoor de huidige infrastructuur optimaal gebruikt kan worden.
  • De ontwikkeling van duurzame businessmodellen voor Vehicle2Grid technologie, bijvoorbeeld rondom kostenbesparing of het verduurzamen van logistieke stromen op basis van data.

Met deze systemen en businessmodellen werkt SEEV4-City aan de overgang naar duurzame energie en mobiliteit in steden. Door accu’s van auto’s slim in te zetten, komt er meer duurzame energie beschikbaar en zijn mensen minder afhankelijk van het elektriciteitsnet van Nederland. En met de businessmodellen stimuleert SEEV4-City grootschalige implementatie van de Vehicle2Grid technologie. 
 

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Bronia Jablonska, projectleider SEEV4-City.

Samenwerking

SEEV4-City is een samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam, de Gemeente Amsterdam, Amsterdam ArenA, Universiteit Leuven, Avere, Polis, Cenex, Leicester City Council, Northumbria University en Oslo Kommune. Het project wordt gefinancierd door het Interreg North Sea Region Programme 2014 - 2020.

Gepubliceerd door  Urban Technology 3 april 2019