Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Samenwerken

Het onderzoek bij CleanTech is vraaggestuurd. Het programma werkt nauw samen met bedrijven en instellingen in Amsterdam en de omgeving. Vaak gaat dit middels studentenprojecten, maar kan ook via lopende onderzoeksprojecten.

Wilt u samen met het CleanTech onderzoeksprogramma aan de duurzame technologieën van morgen werken? Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden: met studenten (van de opleidingen Engineering, Design and Innovation (en de leerroute Product Design), E-technology en Technische Bedrijfskunde) en met onderzoekers via de lopende onderzoeksprojecten van het programma.

Hierbij een overzicht van de mogelijkheden:

Wilt u langjarig samenwerken binnen de specifieke toepassingsgebieden en projecten van CleanTech, dat kan! Zo kan u bijvoorbeeld samen met ons een duurzaam energielab opzetten. Of kan u uw nieuwe technologieën testen in onze CleanMobility race voertuigen. Ook zoeken wij op elk toepassingsgebied partners die samen met ons de onderzoeksagenda opzetten en bepalen. Op deze pagina ziet u aan welke specifieke projecten we werken. We hebben verschillende onderzoekers en studenten in dienst die u kunnen helpen bij de uitvoering van uw kennisvragen.

Zoekt u een team van studenten waarmee u een grote stap kan maken met uw kennisvragen op gebied van  GreenITE-mobilityVertical Farming en Biobased plastics? Wilt u tegelijkertijd een technisch ontwerp als een businessmodel laten maken?

Dan kunt uw onderzoeksvraag uitzetten binnen de afstudeerateliers GreenIT, E-mobility, Vertical Farming en Biobased plastics. Afstudeerateliers zijn een organisatievorm waarin studenten van de verschillende studierichtingen hun afstudeeropdracht uitwerken binnen een afgebakend onderzoeksthema.

 • Start opdracht: 1 februari elk jaar
 • Duur: half jaar
 • Indienen opdracht: 1 nov. elk jaar
 • Beschikbaarheid student: voltijd
 • Niveau: vierde jaar

Zoekt u een technisch team dat een model of prototype kan maken en testen? Heeft u hulp nodig bij het ontwerpen van een innovatief product? Of heeft u een businessidee waarvoor een technische uitwerking nodig is? Dan kunt u uw idee laten uitvoeren door studenten van de opleidingen E-tech en ED&I in het innovatielab.

 • Start opdracht: 1 februari elk jaar
 • Duur: half jaar
 • Indienen opdracht: 1 nov. elk jaar
 • Beschikbaarheid student; voltijd
 • Niveau: tweede jaar

Heeft u een onderzoeksvraag op het gebied van de toepassing van biobased plastics en duurzame energie (transport, opslag en gebruik van elektriciteit, warmte en koude)? Dan kan u deze laten onderzoeken door een groep studenten (3-4) die de minor nieuwe materialen of energie en duurzaamheid volgen. Zij zullen u na het uitvoeren van hun opdracht een concreet advies geven.

 • Start opdracht: 1 september elk jaar
 • Duur: half jaar
 • Indienen opdracht: 1 juli elk jaar
 • Beschikbaarheid student: 2 dagen per week
 • Niveau: derde of vierde jaar

Zoekt u een stagiair? Elk half jaar starten er studenten met een voltijdstage. Zoekt u een stagiair met een onderzoeksvraag die past binnen de focuspunten: GreenIT, E-mobilityVertical Farming en Biobased Plastics dan kunnen we u helpen met de bemiddeling van een student.

Mocht u een stagiair zoeken voor een onderwerp dat niet binnen de focuspunten past dan kan u contact opnemen met het stagebureau van Domein Techniek.

 • Start opdracht: 1 september en 1 februari elk jaar
 • Duur: half jaar
 • Indienen opdracht: 1 juli en 1 november elk jaar
 • Beschikbaarheid student: 5 dagen per week
 • Niveau: derde jaar

Bij de opleidingen E-technology en Engineering, Design and Innovation volgen de derdejaars studenten in hun derde jaar een deeltijd stage. Zoekt u een deeltijd stagiair (of groepje) met een onderzoeksvraag die past binnen de focuspunten: GreenITE-mobilityVertical Farming en Biobased Plastics dan kunnen we u helpen met de bemiddeling van een student.

 • Start opdracht: 1 september (E-tech) en 1 februari (E-tech en ED&I) elk jaar
 • Duur: half jaar
 • Indienen opdracht: 1 augustus en 1 januari elk jaar
 • Beschikbaarheid student: 2-3 dagen per week
 • Niveau: derde jaar

 

4 december 2014