Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Vertical Farming

De bevolkingsgroei en de verstedelijking van de samenleving wereldwijd beloven een stijging van de voedselprijzen. In Amsterdam staan bovendien miljoenen vierkante meters kantoorpand leeg. Hoogwaardige verticale stadslandbouw kan een mogelijke oplossing bieden voor deze problemen.

Het CleanTech onderzoeksprogramma ontwikkelt kennis en technische systemen ten behoeve van het telen van groenten op tijdelijke locaties in bestaande gebouwen met als doel in te spelen op techniek, duurzaamheid en klimaat, voedselvoorziening, ruimtegebruik in de stad en financiële haalbaarheid. Belangrijkste partners hierbij zijn: UvA Technologiecentrum, Syntens, Consortium GrownDownTown (oa. GrownDownTown, Priva en Philips Lighting), Consortium De Groenfabriek (oa. CropEye, Climeco, BAM en FFEW), Voedselbank Amsterdam, Proeftuin Zwaagdijk en CITIES Farming The City.

De resultaten van het onderzoek naar vertical farming zijn te vinden in de publicatie Vertical Farming - Technologie en innovatierichtingen voor de toekomst. Deze publicatie laat zien welke systemen er nodig zijn om een vertical farm goed te laten functioneren en welke technische en financiële uitdagingen dit oplevert voor het realiseren van hoogwaardige vertical teelt in de stad. Daarnaast gaat de publicatie in op nieuwe technologische ontwikkelingen die het mogelijk maken om efficiënt te telen, duurzaam te belichten en de kringlopen te sluiten. Tenslotte toont de publicatie aan dat realistische business concepten voorlopig alleen mogelijk zijn door samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheidsinstanties.

Verder onderzoek richt zich op de ontwikkeling van realistische business concepten en het ontwerp van een test-, een productie- en een afkweekmodule voor vertical farming.

Contactpersoon: Kasper Lange ( k.p.h.lange@hva.nl )

4 december 2014